Kalendarium

Piątek, 2023-12-01

Imieniny: Blanki, Edmunda

Ekopracownia

Ekopracownia – zielone serce szkoły to projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Powiększ obraz:

Dzień Otwarty Ekopracowni

W poniedziałek 13 listopada 2023, w szkole odbyła się wywiadówka, a przy okazji zorganizowano Dzień Otwarty EKOPRACOWNI.

Zainteresowani rodzice obejrzeli wyremontowaną salę nr 24 oraz nowe sprzęty i pomoce naukowe wykorzystywane do tematów przyrodniczych i ekologicznych. Zwiedzający ją rodzice mieli okazję obejrzeć między innymi liczne plansze, modele Ziemi, próbki gleb, zestawy do pomiaru stanu gleby, czy stanu powietrza.

Czytaj więcej o: Dzień Otwarty Ekopracowni