Kalendarium

Środa, 2024-07-24

Imieniny: Kingi, Krystyna

Ekopracownia

Ekopracownia – zielone serce szkoły to projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ekopracownia dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 50 000 zł.

 

 

Powiększ obraz:

Dzień Ziemi - konkursy

22 kwietnia przypada Święto Ziemi, więc kilka klas z naszej szkoły było w CKiT na projekcji filmu "Ziarno świadomości" oraz spotkaniu z jego reżyserem  Rafałem Smykowskim. Film poświęcony był zdrowym produktom rolnym i ekologicznej żywności. 

Przez kilka dni w szkole wisiały plakaty zniechęcające do jednorazowych opakowań, informacje o wpływie plastiku na środowisko i gospodarkę oraz informacje o działaniach związanych z Dniem Ziemi.

 

Czytaj więcej o: Dzień Ziemi - konkursy
Powiększ obraz:

Badanie zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście

Klasy IIIa i IIId jesienią 2023 r. wzięły udział w lekcji geografii, dotyczącej wpływu działalności człowieka na atmosferę.

Uczniowie podczas ćwiczeń w terenie badali poziom zanieczyszczenia powietrza w Mrągowie.

Czytaj więcej o: Badanie zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście
Powiększ obraz:

Otwarcie ekopracowni w ZS nr 2 w Mrągowie

Tuż przed feriami zimowymi w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie oficjalnie otwarto ekopracownię, której urządzenie zostało dofinansowane przez Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przecięcia wstęgi w drzwiach pracowni dokonała starosta powiatu mrągowskiego – pani Barbara Kuźmicka-Rogala.

Czytaj więcej o: Otwarcie ekopracowni w ZS nr 2 w Mrągowie
Powiększ obraz:

Ekopracownia w dniu otwartym szkoły

W dniu 16 kwietnia, w ramach Dnia Otwartego naszej Szkoły, pokazaliśmy zwiedzającym uczniom okolicznych szkół podstawowych także skarby z nowej ekopracowni.

Informowaliśmy o sponsorach remontu sali, wyposażenia jej w meble oraz w liczne pomoce dydaktyczne. Zatrzymujący się przy sali nr 24, nie przeszkadzając w lekcjach uczniom technikum, mogli obejrzeć modele elektrowni dla źródeł odnawialnych, plansze o segregacji odpadów, zmierzyć poziom hałasu, czy ilość decybeli w różnych warunkach.

Niektórzy byli tym bardzo zaciekawieni. 

Czytaj więcej o: Ekopracownia w dniu otwartym szkoły
Powiększ obraz:

Dzień Otwarty Ekopracowni

W poniedziałek 13 listopada 2023, w szkole odbyła się wywiadówka, a przy okazji zorganizowano Dzień Otwarty EKOPRACOWNI.

Zainteresowani rodzice obejrzeli wyremontowaną salę nr 24 oraz nowe sprzęty i pomoce naukowe wykorzystywane do tematów przyrodniczych i ekologicznych. Zwiedzający ją rodzice mieli okazję obejrzeć między innymi liczne plansze, modele Ziemi, próbki gleb, zestawy do pomiaru stanu gleby, czy stanu powietrza.

Czytaj więcej o: Dzień Otwarty Ekopracowni