Kalendarium

Czwartek, 2024-04-18

Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy

Generation Europe

To wyjątkowy projekt, podczas którego młodzież z Polski, Hiszpanii i Niemiec pracuje nad zagadnoeniami społeczeństwa obywatelskiego, prawami człowieka, dyskryminacją, zrównoważonym rozwojem.

Nasza grupa w ciągu roku wykonała wiele działań lokalnych. Uczestnicy przeszli profesjonalny kurs udzielania pierwszej pomocy.

Byli wolontariuszami na festiwalu Mendelshona w Olsztynie gdzie min prowadzili lekcje o demokracji dla rówieśników.

We współpracy z PCPR przeprowadzili w Mrągowie akcję Biała Wstążka przeciwko przemocy wobec kobiet. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Uczestniczyli w warsztatach na temat skutków wojny i dyktatury. Przeprowadzili akcję-menstruację w szkole czego skutkiem było zawieszenie skrzyneczki na środki higieniczne dla kobiet. 

W wakacje spotkali się na campie w Pöcking koło Monachium ze swoimi przyjaciółmi z innych państw, dzieląc się własnym doświadczeniem oraz pracując nad nowymi tematami.

Po cyklu zajęć warsztatowych i inspirującym spotkaniu z panem Thomasem Rudnerem, posłem do Parlamentu Europejskiego, międzynarodowa grupa młodych ludzi z Polski, Niemiec i Hiszpanii przygotowała wspólnie performance, który zaprezentowała 4 sierpnia o godz. 16.30 w Monachium na Stachus, centralnym placu miasta.

Młodzi ludzie zwrócili w nim uwagę na łamanie praw człowieka prezentując scenę teatralną, piosenkę, fotografie z tekstem oraz samodzielnie wykonane ulotki.

To był pracowity rok. Teraz kolejne wyzwania . A już w lipcu wszyscy spotkają się ponownie w Mrągowie.

Opiekunami grupy, prowadzącymi zajęcia jest pani Magdalena Lewkowicz i pani Kornelia Kurowska (Fundacja Borussia)

 

#GenerationEuropeTheAcademy  

#IBB

#PädagogischesInstitutZentrumFürKommunalesBildungsmanagement

#IRENIA

#BorussiaOlsztyn

#Erasmus+

#PolskoNiemieckaWspółpracaMłodzieży

Powiększ obraz:

Generation Europe - Lekcje dialogu

W ramach projektu „Lekcje dialogu" przy współudziale Generation Europe The Academy uczennice ZS nr 2 wzięły udział w dwudniowym spotkaniu edukacyjno-kulturowym organizowanym przez Fundację Borussia w Olsztynie.

Ta organizacja pozarządowa od lat zajmuje się edukacją międzykulturową.  Celem projektu jest uwrażliwienie na kwestię wielokulturowości Warmii i Mazur, tolerancji, ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu oraz aktywizacji lokalnej społeczności.

Czytaj więcej o: Generation Europe - Lekcje dialogu