Kalendarium

Środa, 2024-07-24

Imieniny: Kingi, Krystyna

Zasady tworzenia tekstów

sylwetka_kompTworzone przez Ciebie dokumenty powinny charakteryzować się odpowiednią czytelnością, zrozumiałością oraz estetyką, aby ten kto będzie je po Tobie obrabiał lub drukował nie musiał się denerwować, że na przykład nie może dobrze wykonać justowania.
Dlatego niezwykle ważną rzeczą będzie, abyś Drogi Użytkowniku nauczył się stosować poniższe wskazówki w codziennej pracy z maszyną zwaną komputerem. 

 1. Nie pozostawiaj jednowyrazowych wyrazów, spójników (na przykład 'i' lub 'w') na końcu linii tekstu. Należy przenieść je do następnej linii przez związanie z następnym wyrazem "twardą spacją" (np. ++<spacja]>.
 2. W tekście głównym stosuj czcionkę nie mniejszą niż 12 punktów – ważne jest, aby rozmiar czcionki był proporcjonalny do rozmiaru kartki papieru. Dla formatu A4 rozmiar ten wynosi 12 punktów.
 3. Nie rozdzielamy między wiersze tekstu imion i nazwisk oraz temu podobnych wyrażeń.
 4. W wierszu nie może być mniej niż siedem znaków. Zwłaszcza w ostatnim wierszu akapitu.
 5. Pamiętaj, że klawisz spacji służy tylko do wstawiania pojedynczych odstępów między wyrazami.
 6. Odstęp (spacje) stawiaj zawsze po znakach przestankowych
 7. Nigdy nie stawiaj spacji przed znakiem przestankowym. Znaki interpunkcyjne (kropkę, przecinek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania itp.) stawiaj zawsze bezpośrednio po wyrazie.
 8. Jeśli używasz nawiasów, po spacji stawiaj nawias otwierający '('. Po nawiasie otwierającym nie stawiaj spacji, lecz wpisz od razu wyraz. Również nie stawiaj spacji pomiędzy wyrazem w nawiasie a nawiasem zamykającym ')'. Spację wstaw dopiero po nawiasie zamykającym. Wskazówka ta dotyczy również używania cudzysłowu.
 9. Nie używaj zbyt dużo różnych krojów czcionek (zwykle używa się do 3 różnych krojów) - taki tekst powoduje rozproszenie uwagi czytającego i jest nieczytelny.
 10. Staraj się pisać czcionką o stałym rozmiarze. Jeśli chcesz wyróżnić tytuł, rozmiary czcionek nie powinny się różnić o więcej niż o jeden stopień (1,2 razy).
 11. Jeśli umieścisz zbyt wiele tekstu na stronie, spowoduje to utratę jego czytelności a w efekcie zmęczenie czytelnika. Najlepszy efekt uzyskuje się przez umieszczenie na stronie około dwóch tysięcy znaków.
 12. Akapity twórz tak, aby zaczynały się lub kończyły razem ze stroną. W przeciwnym razie Twój dokument nie będzie wyglądał ładnie i będzie niewygodny dla czytającego.
 13. Akapit nie może być podzielony między strony tak, aby jedna linia była samotna na stronie. Edytory z reguły same pilnują takiego sformatowania, ale warto pamiętać o ustawieniu tej możliwości.
 14. Nie naciskaj klawisza Entar po każdej linijce tekstu. Tekst w którym wiersze są kończone klawiszem nie może być justowany (rozciągnięty jednocześnie do lewego i prawego marginesu). Klawisz Enter powinieneś nacisnąć dopiero po napisaniu całego akapitu.
 15.  W pismach wysyłanych do innych np. firm nie stosujemy wyróżnień ani czcionką (typem lub krojem) ani dużymi literami (KRZYK!). Wyróżnienie stosujemy w tekstach do czytania publicznie, notatkach i ogłoszeniach.
 16. W czasie pisania tekstu staraj się regularnie zapisywać tworzony dokument do pliku testowego (można to zrobić za pomocą polecenia Plik > Zapisz lub kombinacją klawiszy Ctrl+S