Kalendarium

Środa, 2024-07-24

Imieniny: Kingi, Krystyna

Lektury

książki

 

 

Lektury obowiązkowe – technikum, zakres podstawowy
(klasy po szkole podstawowej)


Omówienie niektórych lektur może być przeniesione do klasy programowo wyższej z powodu różnych terminów i długości trwania praktyk. Tam gdzie w spisie jest określenie „wybrane” utwór wybiera nauczyciel polonista.


KLASA I

1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
4. Sofokles, Antygona;
5. Horacy – wybrane utwory;
6. Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
10. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
11. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
13. wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);)
15. William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
16. Molier, Skąpiec;

KLASA II

17. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
18. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
19. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
20. Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
21. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
22. Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;

KLASA III

23. Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
24. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
25. Henryk Sienkiewicz, Potop;
26. Adam Asnyk, wybór wierszy;
27. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; 
28. wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
29. Stanisław Wyspiański, Wesele;
30. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
31. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;

KLASA IV ; V

32. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
33. wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
34. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
35. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
36. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
37. wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
38. Albert Camus, Dżuma;
39. George Orwell, Rok 1984;
40. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
41. Sławomir Mrożek, Tango;
42. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
43. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
44. Antoni Libera, Madame;
45. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
46. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
47. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
48. wybrane utwory okresu stanu wojennego;
49. powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

 

Lektury obowiązkowe – technikum, zakres podstawowy 
(klasy po gimnazjum)

uzupełnienie lektur wkrótce

 

KLASA III

 

KLASA IV

 

Lektury obowiązujące od 1 września 2021

w załączniku