dni_wolne

Lp

Data

Przeznaczenie

1.

14.10.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.

31.10.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3.

2.05.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4.

4.05.2023r.

Egzamin maturalny z języka polskiego

5.

5.05.2023r.

Egzamin maturalny z języka angielskiego pp

6.

8.05.2023r.

Egzamin maturalny z matematyki

7.

16.05.2023r.

Egzamin maturalny z geografii

8.

9.06.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych