Kalendarium

Poniedziałek, 2024-06-17

Imieniny: Laury, Leszka

Kalendarz roku szkolnego

kalendarz_roku_szkolnego 2023/2024

 

Działanie

Termin

Wrzesień

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4.09.2023r.

Spotkanie z rodzicami klas 1-5

7.09.2023r. 

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców

11.09.2023r. 

Spotkanie rady pedagogicznej- przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

14.09.2023r. 

Ślubowanie klas pierwszych

28.09.2023r. 

Światowy Dzień Turystyki

27.09.2023

Spotkanie rady pedagogicznej- podjęcie uchwał w sprawie planu doradztwa zawodowego oraz programu wychowawczo -profilaktycznego.

28.09.2023r

Październik

 

Dzień Edukacji Narodowej- szkolne obchody

13.10.2023r.

Praktyka zawodowa klasy 4d5 TE (140 godzin) i 4e5 TL (140 godzin)

16.10.2023r. – 13.11.2023r.

Akcja „Zapal świeczkę” – SU

Październik

Listopad

 

Wszystkich Świętych – dzień wolny

01.11.2023r.

Szkolne obchody  Święta odzyskania niepodległości

10.11.2023r.

Wystawienie propozycji  ocen z przedmiotów zawodowych w klasach 5

10.11.2023r.

Spotkanie z rodzicami klas 1-5

13.11.2023r.

Grudzień

 

Światowy Dzień Walki z AIDS

1.12.2023r.

Wystawienie ocen półrocznych w klasach maturalnych

11.12.2023r.

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

14.12.2023r.

Zakończenie półrocza w klasach maturalnych

15.12.2023r.

Spotkanie z rodzicami klas maturalnych

18.12.2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12. 2023r.

Styczeń

 

Nowy Rok – dzień wolny

01.01.2024r.

Egzamin zawodowy ( część praktyczna D)

zgodnie z harmonogramem CKE

Egzamin zawodowy ( część pisemna)

zgodnie z harmonogramem CKE

Wystawienie ocen półrocznych w klasach 1-4

15.01.2024r.

Rada klasyfikacyjna dla klas 1-4

18.01.2024r.

Zakończenie półrocza w klasach 1-4

19.01.2024r.

Ferie zimowe

22.01- 4.02.2024 r.  

Luty

 

Półroczne spotkanie  z rodzicami klas 1-4

06.02.2024r.

Rada podsumowująca pracę szkoły za I  półrocze

08.02.2024r. 

Praktyka zawodowa klasy 3d TE (140 godzin)

29.02.2024r. – 27.03.2024r.

Marzec

 

Wystawienie propozycji ocen w klasach maturalnych

15.03.2024r.

Spotkanie z rodzicami klas 5

19.03.2024r.

Rekolekcje wielkopostne

Marzec

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03. – 02.04. 2024 r.

Kwiecień

 

Praktyka zawodowa klasy 3e TL (140 godzin)

03.04.2024r. -  30.04.2024r.

Wystawienie ocen końcowych w klasach 5

17.04.2024r.

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

22.04.2024r.

Zakończenie roku klas maturalnych

26.04. 2024 r.

Szkolne obchody Święta konstytucji 3 Maja

29.04.2024r.

Maj

 

Święto pracy - dzień wolny

1.05.2024r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.05.2024r.

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

3.05.2024r.

Egzamin maturalny z języka polskiego pp - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

7.05.2024r.

Egzamin maturalny  z matematyki pp - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

8.06.2024r.

Egzamin maturalny z języka angielskiego pp - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9.05.2024r.

Pozostałe egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem CKE

Maj 2024r.

Praktyka zawodowa klasy 3c TŻiUG (140 godzin)

02.05.2024r. -  31.05.2024r.

Praktyka zawodowa klasy 4a TH/TOT(140 godzin)

02.05.2024r. -  31.05.2024r.

Wystawienie  propozycji ocen końcoworocznych

10.05.2024r.

Egzamin maturalny z języka angielskiego pr - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13.05.2024r.

Egzamin maturalny z geografii - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17.05.2024r.

Spotkanie z rodzicami klas 1-4

14.05.2024r.

Praktyka zawodowa klasy 2c TŻiUG (140 godzin)

27.05.2024r. – 21.06.2024r.

Praktyka zawodowa klasy 3a TH/TOT (140 godzin)

27.05.2024r. – 21.06.2024r,

Boże Ciało - dzień wolny

30.05.2024r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.05.2024r.

Czerwiec

 

Egzamin zawodowy

zgodnie z harmonogramem CKE

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1-4

10.06.2024r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas 1-4

13.06.2024r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

21.06 2024 r.

Ferie letnie

24.06 - 31.08.2024 r.