Kalendarium

Poniedziałek, 2023-06-05

Imieniny: Bonifacego, Kiry

Kalendarz roku szkolnego

kalendarz_roku_szkolnego 2022/2023

 

Działanie

Termin

Wrzesień

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1.09.2022r.

Udział uczniów szkoły w wymianie polsko-niemieckiej

5-10.09.2022r.

Spotkanie z rodzicami klas 1-4

5.09.2022r. 

Spotkanie dyrektora z  Radą Rodziców

7.09.2022r. 

Spotkanie rady pedagogicznej- przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

8.09.2022r. 

Narodowe czytanie 2022

9.09.2022r.

Ślubowanie klas pierwszych

26.09.2022r. 

Światowy Dzień Turystyki

27.09.2022r.

Spotkanie rady pedagogicznej- podjęcie uchwał w sprawie planu doradztwa zawodowego oraz programu wychowawczo -profilaktycznego

27.09.2022r  

Październik

 

Dzień Edukacji Narodowej- szkolne obchody  po zajęciach lekcyjnych

13.10.2022r.

Praktyka zawodowa klasy 4d5 TE (140 godzin)

24.10.- 22.11.2022r.

Akcja „Zapal świeczkę”- SU

Październik

Listopad

 

Szkolne obchody  Święta odzyskania niepodległości

10.11.2022r.

Narodowe Święto Niepodległości- dzień wolny od pracy

11.11.2022r.

Wystawienie propozycji  ocen z przedmiotów zawodowych w klasach 4

10.11.2022

Spotkanie z rodzicami klas 1-4

15.11.2022r.

Praktyka zawodowa klasy 4e5 TL (140 godzin)

21.11.- 16.12.2022r.

Grudzień

 

Światowy Dzień Walki z AIDS

1.12.2022r.

Wystawienie ocen półrocznych w klasach maturalnych

13.12.2022r.

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

16.12.2022r.

Zakończenie półrocza w klasach maturalnych

16.12.2022r.

Spotkanie z rodzicami klas maturalnych

20.12.2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12. 2022 r.

Styczeń

 

Święto Trzech Króli – dzień wolny

6.01.2023r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część praktyczna D)

09.01.2023r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  część pisemna) zgodnie z harmonogramem OKE

10.01. – 14.01.2023r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część praktyczna dk) zgodnie z harmonogramem OKE

Styczeń 2023r

Wystawienie ocen półrocznych w klasach 1-3

17.01.2023

Rada klasyfikacyjna dla klas 1-3

20.01.2023

Zakończenie półrocza w klasach 1-3

21.01.2022

Ferie zimowe

23.01- 5.02.2023 r.  

Luty

 

Półroczne spotkanie  z rodzicami klas 1-3

07.02.2023r.

Rada podsumowująca pracę szkoły za I  półrocze

15.02.2023r. 

Marzec

 

Praktyka zawodowa klasy 3d5 TE (140 godzin)

09.03.- 05.04.2023r.

Wystawienie propozycji ocen w klasach maturalnych

17.03.2023r.

Spotkanie z rodzicami klas 4

21.03.2023r.

Rekolekcje wielkopostne

Marzec

Kwiecień

 

Wiosenna przerwa świąteczna

06 – 11.04. 2023 r.

Praktyka zawodowa klasy 3e5 TL (140 godzin)

12.04.- 12.05.2023r.

Wystawienie ocen końcowych w klasach 4

19.04.2023r.

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

24.04.2023r.

Zakończenie roku klas maturalnych

28.04. 2023 r.

Szkolne obchody Święta konstytucji 3 Maja

27.04.2023r.

Maj

 

Święto pracy - dzień wolny

1.05.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.05.2023r.

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

3.05.2023r.

Egzamin maturalny z języka polskiego pp - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4.05.2023r.

Egzamin maturalny  z języka angielskiego pp- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

5.06.2023r.

Egzamin maturalny z matematyki pp- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

8.05.2023r.

Pozostałe egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem CKE

Maj 2023r.

Praktyka zawodowa klasy 3c5 TŻiUG (140 godzin)

04.05. – 31.05.2023

Praktyka zawodowa klasy 4a5 TH/TOT(140 godzin)

04.05. – 31.05.2023

Wystawienie  propozycji ocen końcoworocznych

12.05.2023r.

Egzamin maturalny z geografii- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

16.05.2023r.

Spotkanie z rodzicami klas1-4 (technikum pięcioletnie)

16.05.2023r.

Praktyka zawodowa klasy 2c5 TŻiUG (140 godzin)

29.05. – 23.06.2023

Praktyka zawodowa klasy 3a5 TH/TOT (140 godzin)

29.05. – 23.06.2023

Czerwiec

 

Egzamin zawodowy (część praktyczna d)

1.06.2022r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część pisemna) zgodnie z harmonogramem OKE

02.06. – 07.06.2023r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część praktyczna dk i w) zgodnie z harmonogramem OKE

czerwiec 2023r

Boże Ciało- dzień wolny

08.06.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

09.06.2023r.

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1-4 (technikum pięcioletnie)

12.06.2023r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas 1-4 (technikum pięcioletnie)

15.06.2023r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

23.06 2023 r.

Ferie letnie

26.06- 31.08.2023 r.