HOTELARZ     TECHNIK HOTELARSTWA

TURYSTYKA    TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

 GASTRONOMIA   TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

EKONOMIA  TECHNIK EKONOMISTA

LOGISTYKA  TECHNIK LOGISTYK

 

 Pozostałe informacje tu: http://mragowo.edu.pl/p,132,kierunki-ksztalcenia