LEKCJA_HISTORII

Od wielu lat priorytetem Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie jest edukacja regionalna. Prowadzimy zajęcia, organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wystawy związanez naszym regionem.

W tym roku minęła setna rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej i ta właśnie rocznica skłoniła nas do zorganizowania ciekawej wystawy,  związanej głównie z działaniami wojennymi na naszych terenach, które dokładnie sto lat temu miały tu miejsce.

I tak dzięki wystawie możemy dowiedzieć się co działo się w Mrągowie, Ełku, Giżycku, Szczytnie czy Olsztynie. Nasze Mrągowo, wyjątkowo, nie ucierpiało podczas wojny.

„W sierpniu 1914 wojska rosyjskie  zajęły koszary, a generał dywizji i jego sztab – dwa hotele. Przeprowadzono rewizje w domach oraz bankach i na poczcie. Nielicznym mieszkańcom nie wolno było opuszczać domów i zapalać świateł. Żołnierze rosyjscy zachowywali surową dyscyplinę wojskową i nie wyrządzali nikomu krzywdy. Zasługa to podobno jednego z rosyjskich oficerów, który miał tu rodzinę i przed wojną często spędzał u niej urlopy. Jego surowy rozkaz uratował nasze miasto i jego mieszkańców przed żołnierskimi wybrykami” (źródło: Mrągowo: z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1975 r).

 O takich i innych wydarzeniach można dowiedzieć się odwiedzając naszą bibliotekę.
Wystawę skierowałyśmy przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jako uzupełnienie wiedzy na temat I. wojny światowej. Lekcje prowadzone są w bibliotece przez nauczycieli historii.

 Przygotowania do wystawy trwały dość długo, starałyśmy się znaleźć jak najwięcej książek, zdjęć przypominających tamte dni oraz dotrzeć do ludzi, którzy mają jeszcze jakieś  pamiątki z tamtego okresu. I udało się. Wystawa urozmaicona  jest o oryginalne eksponaty z tamtych czasów, pochodzące z Mazur.

W trakcie przygotowań do wystawy poznałyśmy pana Marcina Jansa, który zajmuje się rekonstrukcją historyczną z czasów I wojny i dwudziestolecia międzywojennego. Pan Marcin zgodził się przeprowadzić pierwsze zajęcia z młodzieżą przy wystawie, które odbyły się

11. grudnia. Bibliotekę w tym dniu odwiedziły klasy III i IV z Technikum Mechanicznego przy Zespole Szkół Zawodowych wraz z nauczycielami historii: Ewą Gudaniec i Krzysztofem Bruderkiem. Zajęcia poprzedził ciekawy film dokumentalny,  przedstawiający przyczyny pierwszej wojny, przygotowany przez nauczycieli. Następnie uczniowie mogli obejrzeć wystawę i poznać pana Marcina, który zaprezentował się w dawnym umundurowaniu żołnierza pruskiego z pełnym ekwipunkiem.

 Korzystając z okazji chciałyśmy podziękować panu Marcinowi Jansowi, Bartoszowi Hellisowi, Markowi Szmiglowi oraz Wiktorowi Polonisowi za pomoc w zorganizowaniu wystawy.

Do jej zwiedzania zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie nauczycieli historii wraz z klasami. Wystawę można oglądać do końca lutego 2015 roku.

Jolanta Hellis