licea_technika_2015_perspektywy

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2015, ogłoszonym przez portal edukacyjny „Perspektywy” zajęło 237. miejsce w Polsce i 10. miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. W rankingu Perspektyw znaleźliśmy się jako jedyna szkoła z Mrągowa, co tym bardziej jest powodem do dumy.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2015 to:

  • sukcesy w olimpiadach 20%,
  • matura – przedmioty obowiązkowe 25%,
  • matura – przedmioty dodatkowe 25%,
  • wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad.
Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Tytuł „Brązowej Szkoły 2015” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:

  • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 zajęły miejsca: 301-500
  • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2015 zajęły miejsca: 201-300

Nasza szkoła otrzymała tytuł Brązowej Szkoły 2015 i ma prawo używania znaku Brązowej Tarczy przez cały rok 2015.

źródło: http://www.perspektywy.pl/