POZEGNANIE_MATURZYSTOW_2015

24 kwietnia to dzień, który nastąpił po 4. latach wytężonej (a czasem mniej), pracy. Dzień, w którym pożegnaliśmy naszych 169. absolwentów, a wkrótce maturzystów. Cztery lata to bardzo długo, kiedy rozpoczyna się naukę, a po upływie tego czasu wydaje się, że: „to było wczoraj, jak zaczynałem szkołę” – to wypowiedź jednego z abiturientów.

A zatem w ostatni piątek uroczyście pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych i tym samym, otrzymawszy świadectwo ukończenia szkoły,  stali się oni abiturientami, co pozwala na przystąpienie do egzaminu maturalnego i zawodowego.

W uroczystości pożegnania oprócz nauczycieli, uczniów i ich rodziców, wziął udział: starosta mrągowski pan Antoni Karaś, który wręczył Nagrodę Starosty najlepszemu absolwentowi szkoły, czyli Wojciechowi Romanowskiemu z kl. 4E. Wojtek ukończył szkołę z najwyższą średnią ocen 5,50. Jest również stypendystą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Brawo Wojtek!

Pani dyrektor Agnieszka Pytel, wraz z vice-przewodniczącą Rady Rodziców panią Elżbietą Włodarczyk, wręczyła ufundowaną przez Radę Rodziców nagrodę Magdalenie Dziczek za drugi wynik w szkole, czyli 5,36 oraz ogromne zaangażowanie w życie szkoły. Gratulacje!

Wśród tegorocznych absolwentów była duża grupa sportowców, którzy reprezentowali szkołę w rozgrywkach piłki koszykowej, siatkowej i lekkiej atletyce. Na pożegnanie koszykarzy przybył pan Bartłomiej Koziatek, prezes i trener Klubu Sportowego AS Mrągowo, który wraz z nauczycielami wychowania fizycznego wręczył pamiątkowe statuetki.

Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe otrzymali uczniowie, którzy wygrywali konkursy, brali udział w olimpiadach oraz akcjach charytatywnych.

W każdej klasie uczniowie ze średnią 4,75 i wyżej otrzymali nagrody, a ich rodzice list gratulacyjny od dyrektora szkoły.

Poważne i wzruszające pożegnanie ubarwił układ taneczno-gimnastyczny w wykonaniu absolwentki Joasi Jankowskiej (pokaz poi) oraz Klaudii Kobus i Joasi Karwowskiej z klasy 3D.

W programie uroczystości nie mogło zabraknąć szkolnego koła teatralnego z przedstawieniem kabaretowym „Pan Tadeusz, wersja demo dla opornych”, po którym pamiątkowe dyplomy od Anny Asztemborskiej i Wiolety Olenckiej otrzymali uczniowie występujący w teatrzyku podczas nauki w szkole.

Na zakończenie występów artystycznych, ze szkołą śpiewająco pożegnała się Sylwia Bloch mini-koncercikiem z towarzyszeniem gitarowym panów Krzysztofa Wawrzeniuka i Piotra Trypuckiego, prowadzących zespół muzyczny.

Absolwentom życzymy spokoju i powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych.

Fotografie Klaudia Zapert 1d (reszta zdjęć wkrótce)