nasza-piekna-biblioteka-w-aurze-zimowej-011

POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA ZAPRASZA NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

OFERTA ZAJĘĆ NA ROK 2019

Oferta zajęć bibliotecznych kierowana jest do wszystkich poziomów nauczania.

Oferowane przez nas zajęcia mają na celu:

  • przygotowanie do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji,
  • wzbudzenie zainteresowań własnym regionem,
  • wykorzystanie literatury w rozumieniu funkcjonowania świata społecznego, zachowań innych ludzi,
  • wzbudzenie zainteresowania książką i czytaniem,
  • kształtowanie prawidłowych postaw zachowania się w placówkach kulturalnych.

ZAJĘCIA DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI BAJKOTERAPII

 Bez złości mamy więcej radości(40 minut)

 Gry i zabawy rozładowujące złość i agresję.

Kocham Cię, lubię Cię,…(45 minut)

Okazywanie pozytywnych uczuć. Zajęcia na podstawie bajki „Skarb nad skarby” Agnieszki Sawickiej z książki „Niezwykłe bajki: wyjątkowi są tuż obok”.

W zgodzie lepiej i weselej (45 minut)

Wskazywanie na dobre rozwiązania sytuacji konfliktowych. Zgodne funkcjonowanie w grupie, przestrzeganie obowiązujących w niej zasad.

Gdzie się podziała Irenka? – nikt nie może być samotny

Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie. Odczuwanie radości ze wspólnych zabaw.

ZAJĘCIA O TEMATYCE REGIONALNEJ

Bez łazienki i wanienki  (45 minut)

Jak dawniej Mazurzy dbali o czystość i porządek. Rozmowa na temat higieny osobistej oraz utrzymania porządku w domu, we własnym pokoju. Zajęcia z wykorzystaniem wystawy eksponatów z Mazurskiej Izby Regionalnej.

Urok i dowcip baśni mazurskich (60 minut)

Spacer po bibliotece – zwrócenie uwagi na prawidłowe zachowanie się w placówce. Wysłuchanie baśni mazurskiej z książki Karola Małłka pt. „Opowieści znad mazurskiego Gangesu”. Zwrócenie uwagi na humor zawarty w przeczytanym utworze. Rysowanie scenki z wysłuchanej baśni. Utworzenie wystawki z wykonanych prac.

Nasza mała Ojczyzna w legendach, książkach i albumach (40 minut)

Spacer po bibliotece. Wyszukiwanie książek poprzez zabawę. Ułożenie znalezionych książek (albumów oraz książek dotyczących Mrągowa i okolic) na stoliku w czytelni. Rozmowa na temat Mrągowa i Mazur. Przeglądanie albumów – omawianie wybranych ilustracji. Wysłuchanie legend: Legenda o herbie Mrągowa, Legenda o Czosie i Zaczarowanej Jesionie.

Pamiątka z Mazur (45 minut)

Pokaz wzornictwa mazurskiego wykorzystywanego na kaflach piecowych. Wypełnianie i ozdabianie wzorów kolorami na różnym materiale (drewno, kafle, tektura).

Moda mazurska (45 minut)

Pokaz i omówienie dawnych strojów mazurskich. Malowanie rysunku przedstawiającego „babę mazurską”.

Smak Mazur (50 minut)

Zajęcia o zdrowym odżywianiu połączone z produkcją i konsumpcją masła lub maślanki.

 Mazurskie święta (70 minut)

Wykonywanie ozdób poprzedzone rozmową o tradycjach świątecznych. Zajęcia prowadzone w okresach przedświątecznych ( przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą).

INNE

Będę dobrym czytelnikiem (50 minut)

Gry, zabawy, ćwiczenia, które obudzą w dzieciach zainteresowanie czytaniem (grupy starsze).

Zajęcia przyrodnicze z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym

Zajęcia dostosowane do pór roku.

ZAJĘCIA DLA KLAS I-III SZKOŁA PODSTAWOWA

ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI BAJKOTERAPII

Bez złości mamy więcej radości (40 minut)

Gry i zabawy rozładowujące złość i agresję.

Nikt nie jest samotny (40 minut)

Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie. Uczenie akceptacji potrzeb innych.

Razem łatwiej i przyjemniej (40 minut)

Wskazywanie na dobre rozwiązania sytuacji konfliktowych. Zgodne funkcjonowanie w grupie, przestrzeganie obowiązujących w niej zasad.

Potyczki pewnej matematyczki (50 minut)

Trening czyni mistrza – uzmysłowienie dzieciom, że poprzez odpowiednie podejście do swoich obowiązków mogą stać się lepszymi uczniami.

ZAJĘCIA O TEMATYCE REGIONALNEJ

Bez łazienki i wanienki  (45 minut)

Zajęcia o tematyce regionalnej. Jak dawniej Mazurzy dbali o czystość i porządek. Rozmowa na temat higieny osobistej oraz utrzymania porządku w domu, we własnym pokoju. Zajęcia z wykorzystaniem wystawy eksponatów z Mazurskiej Izby Regionalnej.

Spacerkiem po Mrągowie (60 minut)

Rozmowa o ulubionych miejscach w Mrągowie. Zabawy i gry utrwalające nazwy ulic, parków, skwerów, placów Mrągowa. Zabawa w grę pamięciową „Zapamiętaj Mrągowo”.

Urok i dowcip baśni mazurskich – wersja zmieniona (60 minut)

Rozmowa o Mazurach. Wyjaśnienie pojęć urok dowcip. Wysłuchanie baśni mazurskiej „Dobry sposób” ze zbioru Karola Małłka „Opowieści znad mazurskiego Gangesu”. Zwrócenie uwagi na humor i dowcip zawarty w opowieści. Ćwiczenia w czytaniu: dopasowanie wyrazów występujących w tekście baśni do aktualnego znaczenia np.: białka – żona, legat – leniwy, …

Pamiątka z Mazur (45 minut)

Pokaz wzornictwa mazurskiego wykorzystywanego na kaflach piecowych. Wypełnianie i ozdabianie wzorów kolorami na różnym materiale (drewno, kafle, tektura)

Bajka czytana gwarą mazurską (45 minut)

Rozmowa o Mazurach. Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne regionu. Wysłuchanie bajki „Cyrwuna Kapka” (Czerwony Kapturek) czytanej z zachowaniem fonetyki gwary mazurskiej. Zabawa w „Mazurskie słowa”.

Mazurskie tradycje świąteczne (bożonarodzeniowe i wielkanocne) (60 min)

Rozmowa o tradycjach świątecznych charakterystycznych dla naszego regionu. Poznanie pojęć mazurskich związanych ze świętami (np. jutrznia na gody, guziny, zilija,…). Porównanie obchodów świątecznych współcześnie obchodzonych do dawnych zwyczajów – wyszukanie cech wspólnych.

Zajęcia uatrakcyjniają eksponaty z Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie.

Wykonywanie świątecznych ozdób.

Smak Mazur (50 minut)

Rozmowa o ulubionych potrawach i smakołykach. W trakcie zajęć dzieci poznają oryginalne przepisy potraw mazurskich. Sporządzają i degustują cytrynową maślankę – orzeźwiający napój Mazurów lub ubijają masło. Czytanie fragmentów książki „Smak Mazur: kuchnia dawnych Prus Wschodnich” mówiących o historii kuchni mazurskiej. Oglądanie ilustracji z książek „Smak Mazur…” i „Zasmakuj w Mazurach” Mirosława Gworka i Waldemara Mierzwy, które przedstawiają pracę rybaków mazurskich, gospodarstwa domowe, żniwa, jarmarki, …

Zajęcia uatrakcyjniają eksponaty z Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie charakterystyczne dla dawnej kuchni.

Moda po mazursku (40 minut)

Pokaz i omówienie dawnych strojów mazurskich.

INNE

Dobry czytelnik (40 minut)

Gry, zabawy, ćwiczenia, które obudzą w dzieciach zainteresowanie czytaniem.

Zajęcia przyrodnicze z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym

Zajęcia dostosowane do pór roku.

Ludzie listy piszą

Ginący zwyczaj ręcznego pisania listów. Listy jako pamiątka. Jak pisać listy?

Papeteria – strona wizualna korespondencji pisanej ręcznie.

Tworzenie własnej papeterii (koperta i karta).

 ZAJĘCIA DLA  KLAS IV-VIII

ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI BIBLIOTERAPII

W zgodzie lepiej i weselej (40 minut)

Wskazywanie na dobre rozwiązania sytuacji konfliktowych. Zgodne funkcjonowanie w grupie, przestrzeganie obowiązujących w niej zasad.

Nikt nie jest samotny (40 minut)

Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie. Uczenie akceptacji potrzeb innych.

Widzę, myślę, czuję… (40 minut)

Rozumienie uczuć własnych i cudzych.

ZAJĘCIA O TEMATYCE REGIONALNEJ

Pamiątka z Mazur (45 minut)

Pokaz wzornictwa mazurskiego wykorzystywanego na kaflach piecowych. Wypełnianie i ozdabianie wzorów kolorami na różnym materiale (drewno, kafle, tektura)

Bajki Warmii i Mazur (40 minut)

Rozmowa o zainteresowaniach czytelniczych. Czytanie gwarą bajek warmińsko-mazurskich. Tworzenie mini-słowniczka ze słówek mazurskich.

Mazurskie tradycje świąteczne (bożonarodzeniowe i wielkanocne) (60 min)

Rozmowa o tradycjach świątecznych charakterystycznych dla naszego regionu. Poznanie pojęć mazurskich związanych ze świętami (np. jutrznia na gody, guziny, zilija,…). Porównanie obchodów świątecznych współcześnie obchodzonych do dawnych zwyczajów – wyszukanie cech wspólnych. Zajęcia uatrakcyjniają eksponaty z Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie.

Smak Mazur (50 minut)

Rozmowa o ulubionych potrawach i smakołykach. W trakcie zajęć uczniowie poznają oryginalne przepisy potraw mazurskich. Sporządzają i degustują cytrynową maślankę – orzeźwiający napój Mazurów lub ubijają masło. Czytanie fragmentów książki „Smak Mazur: kuchnia dawnych Prus Wschodnich” mówiących o historii kuchni mazurskiej. Oglądanie ilustracji z książek „Smak Mazur…” i „Zasmakuj w Mazurach” Mirosława Gworka i Waldemara Mierzwy, które przedstawiają pracę rybaków mazurskich, gospodarstwa domowe, żniwa, jarmarki, …

Zajęcia uatrakcyjniają eksponaty z Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie charakterystyczne dla dawnej kuchni.

INNE

Zabawy słowem (45 minut)

Kształcenie umiejętności właściwego doboru źródła informacji do określonych potrzeb. Rozwiązywanie testu literacko-językowego, w którym zawarte są różne zadania. Zabawy w znane przysłowia.

Zajęcia przyrodnicze z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym

Zajęcia dostosowane do pór roku.

Jak się uczyć, żeby się nauczyć? (60 minut)

Higiena uczenia się. Ćwiczenia usprawniające technikę czytania. Poznanie metod czytania. Ćwiczenia na spostrzegawczość. Ćwiczenia pamięci.

Czytanie jest modne (40 minut)

Rozmowa o upodobaniach czytelniczych. Czytanie interesujących fragmentów wybranych książek. Wymiana książek pomiędzy uczestnikami zajęć. Zareklamowanie ulubionej swojej książki.

Tajemnice ukryte w szafie (70 minut)

Spotkanie z metaforą ukrytą w lekturze książki „Opowieści z Narnii – Lew, Czarownica i Stara Szafa”. Czym jest adaptacja, a czym ekranizacja książki. Uczniowie poprzez zabawę opisują siebie w ujęciu metaforycznym.

Moja zapisana historia, czyli rzecz o kronikach, pamiętnikach i innych pamiątkach

Uczniowie poznają znanych kronikarzy, z których dzieł dziś czerpiemy wiedzę o historii Polski (Gall Anonim, Jan Chryzostom Pasek,…). Korzyści z prowadzenia kronik, pamiętników.

Ludzie listy piszą

Ginący zwyczaj ręcznego pisania listów. Listy jako pamiątka. Jak pisać listy?

Papeteria – strona wizualna korespondencji pisanej ręcznie.

Tworzenie własnej papeterii (koperta i karta).

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

ZAJĘCIA O TEMATYCE REGIONALNEJ

Wzory mazurskie (45 minut)

Rysowanie i malowanie wzorów na deskach i szkle.

Mazurskie tradycje świąteczne (bożonarodzeniowe i wielkanocne) (60 min)

Rozmowa o tradycjach świątecznych charakterystycznych dla naszego regionu. Poznanie pojęć mazurskich związanych ze świętami (np. jutrznia na gody, guziny, zilija,…). Porównanie obchodów świątecznych współcześnie obchodzonych do dawnych zwyczajów – wyszukanie cech wspólnych.

Zajęcia uatrakcyjniają eksponaty z Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie.

Zajęcia prowadzone są w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

Gwara mazurska (45 minut)

Słuchanie tekstów czytanych gwarą mazurską. Nauka mazurskich słówek. Czytanie fragmentów utworów zgodnie z zapisem fonetycznym.

Kuchnia Mazurów (50 minut)

Rozmowa o mazurskich tradycjach kulinarnych. Wykonanie mazurskiego przysmaku według dawnego przepisu regionalnego.

INNE

Biblioteka pedagogiczna w naszym mieście (35 minut)

Zapoznanie z placówką. Omówienie funkcji biblioteki i warsztatu informacyjnego.

Zabawy słowem (45 minut)

Kształcenie umiejętności korzystania z wydawnictw informacyjnych i właściwego doboru źródła informacji do określonych potrzeb. Rozwiązywanie testu literacko-językowego przy pomocy słowników, encyklopedii, leksykonów.

Trening szybkiego czytania (60 minut)

Usprawnianie techniki czytania. Ćwiczenia w czytaniu oraz ułatwiające rozumienie tekstu.

Jak się uczyć? (50 minut)

Poznanie technik usprawniających proces uczenia się. Ćwiczenia pamięci i koncentracji.

 Czytanie jest modne (40 minut)

Rozmowa o upodobaniach czytelniczych. Czytanie interesujących fragmentów. Wymiana książek pomiędzy uczestnikami zajęć. Zastosowanie metody booktalking (zareklamowanie książki).

Zajęcia przeprowadzane są na terenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, ul. Warszawska 51.

W celu umówienia się na zajęcia proszę dzwonić pod numer 89 7414080, bądź osobiście w godzinach otwarcia biblioteki.  Zapraszamy 🙂

 DO WYDRUKU:

 OFERTA ZAJĘĆ 2019