Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną pt: 

drzwi (11)

„Zabytkowe drzwi w mojej okolicy”
Konkurs fotograficzno–literacki

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zabytkowe drzwi w mojej okolicy”.
 2. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie.
 3. Termin nadsyłania prac:
  • prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie ul. Warszawska 51, w terminie do 31.10.2019 r.
  • finał konkursu odbędzie się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie (ul. Warszawska 51) w dniu 05.11.2019 roku (wtorek) o godzinie 14.00.

 Cele konkursu

 1. Zainteresowanie tematyką mazurską
 2. Zwrócenie uwagi na dawną architekturę mazurską

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie zdjęcia starych drzwi mazurskich oraz napisanie historii związanej z mieszkańcami budynku lub samym budynkiem do którego należą drzwi ze zdjęcia.
 3. Do pracy należy dołączyć imię i nazwisko, nazwę szkoły, klasę oraz nazwę miejscowości, w której zostało wykonane zdjęcie.
 4. Każdy uczestnik dostarcza jedno zdjęcie formatu A4 oraz jedną historię napisaną czcionką Times New Roman (12), maksymalnie dwie strony A4. Każda historia powinna być zatytułowana.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, tel. 89 741 40 80.

 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu, Nauczycieli Koordynujących przez Organizatora  odbywa się zgodnie z art. 13 ust i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 rok w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1).