Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble: szkolny, czyli podstawowy, rejonowy, wojewódzki (inaczej okręgowy) i  centralny.

5 grudnia 2017 roku w naszej szkole do etapu szkolnego olimpiady przystąpiło 53 uczniów z klasy 1c, 2a, 3c, 3a. Rozwiązanie testu o racjonalnym odżywianiu wzbudziło zainteresowanie własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną. Taki właśnie cel ma Olimpiada. Wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.

W wyniku eliminacji do etapu rejonowego w dniu 16 grudnia 2017 przystąpiło dwoje naszych uczniów z klasy 3c Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych uzyskali następujące miejsca:

2 miejsce – Wiktoria Nadolna

3 miejsce – Kacper Pusek

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy powodzenia w dalszej nauce o racjonalnym odżywianiu.

Dziękujemy za bardzo dobre wyniki!!!

Więcej informacji na temat Olimpiady na stronie www.olimpiada.pck.org.pl

Relacje sporządziła Antonina Kozak, opiekun szkolnego koła PCK, nauczyciel przygotowujący uczniów do olimpiady.

Źródło: http://www.pck.pl