Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble: szkolny, czyli podstawowy, rejonowy, wojewódzki (inaczej okręgowy) i krajowy, czyli centralny.

W listopadzie 2015 roku w naszej szkole do etapu szkolnego olimpiady przystąpiło 101. uczniów z klasy 1c, 2a, 2c, 3c, 3a. Rozwiązanie testu rozbudziło zainteresowanie własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną. Taki właśnie cel ma Olimpiada. Wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.

W wyniku eliminacji do etapu rejonowego w dniu 12 grudnia 2015 przystąpiło dwóch naszych uczniów z klasy 3c Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Jakub Piaskowski oraz Alan Pieróg.

Etap Rejonowy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych wygrali:

1 miejsce – Jakub Piaskowski

2 miejsce – Alan Pieróg

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy powodzenia na następnym etapie, który odbędzie się w marcu 2016 roku.

Powodzenia !!! J

Więcej informacji na temat Olimpiady na stronie www.olimpiada.pck.org.pl

Relacje sporządziła Antonina Kozak, opiekun szkolnego koła PCK, nauczyciel przygotowujący uczniów do olimpiady