„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń
 w tym co ma w głowie i co na stole”
prof. Jan Gawęcki

Zgodnie z tradycją szkoły, już po raz dwudziesty pierwszy uczniowie klas o profilu żywieniowym przystąpili 8 listopada do eliminacji szkolnych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Trzynastu uczniów z klas: 4c i 3c, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych stanęło do rywalizacji o prawo udziału w eliminacjach okręgowych. Udział w OWoŻiŻ daje młodzieży szansę na  zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dostania się na wiele kierunków studiów bez postępowania kwalifikacyjnego oraz możliwość zdobycia wielu cennych nagród.

Oczywiście jest to możliwe po uzyskaniu tytułu finalisty bądź laureata olimpiady. Osiągnięcie tych szczytów nie jest proste, ale jak pokazuje historia naszej szkoły możliwe do zdobycia. Jedenaście razy uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami etapu centralnego Olimpiady, w tym czterokrotnie do tego etapu dostawało się po dwoje naszych uczniów, zdobywając tytuły laureatów bądź finalistów olimpiady, oraz indeksy na wyższe uczelnie. Wymaga to oczywiście od młodzieży pozyskania dużej ilości nowej wiedzy i trochę szczęścia 🙂

Jesteśmy szkołą, która od początku jest związana z Olimpiadą Wiedzy o Żywieniu. Na początku Olimpiada była przeznaczona tylko dla uczniów techników, później umożliwiono udział  również uczniom liceów ogólnokształcących. W ubiegłym roku w etapie szkolnym na terenie całej Polski brało udział prawie 8tys. uczniów z 448 szkół ponadgimnazjalnych, z czego do zawodów II stopnia (etapu okręgowego) zakwalifikowało się 800 uczniów, a z tej liczby Komitet Główny zakwalifikował 64 uczniów z 54 szkół do zawodów III stopnia(etapu centralnego), w tym tylko 11 osób z technikum. Dane statystyczne z tegorocznej olimpiady będą znane po zakończeniu etapu centralnego.

W każdej edycji olimpiady oprócz podstawowych zagadnień z zakresu nauki o żywieniu i żywności, uczestnicy mają do zgłębienia wiedzę z zakresu tzw. tematu wiodącego. W roku bieżącym są to zagadnienia dotyczące przetwórstwa zbóż oraz roli produktów zbożowych w żywieniu ludzi zdrowych i chorych. Tematyka wiodąca dotyczy 30% zadań w etapie okręgowym i centralnym.

Nasi uczniowie w eliminacjach szkolnych tej edycji Olimpiady musieli zmierzyć się z testem, składającym się z 65 pytań, ujętych w pięć odrębnych części. Test nie był łatwy, a najwięcej trudności sprawiły uczestnikom pytania skojarzeniowe.

 Do rywalizacji w etapie szkolnym XXI OWoŻiŻ przystąpili: Deptuła Klaudia, Dudziec Wiktoria, Gortatowska Patrycja, Marszałek Julia, Olender Bartłomiej, Parda Marta, Piaskowski Jakub, Pieróg Alan, Redzik Sebastian, Siarnacki Sebastian, Sobolewska Agnieszka, Szczubełek Katarzyna, Zięty Sebastian.

Należą się wielkie brawa dla wszystkich uczestników, ale największe dla tych, które poradziły sobie najlepiej, czyli:

Klaudii Deptuły

i Wiktorii Dudziec

13 stycznia 2017r będą one reprezentowały Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły  w etapie okręgowym OWoŻiŻ w Szczytnie.

Zawody drugiego stopnia  odbywają  się równocześnie we wszystkich okręgach w Polsce.

Klaudii i Wiktorii życzymy wytrwałości w przygotowaniach i sukcesów w etapie okręgowym.

Joanna Mazurowska