REWIA_2014

Za nami już kolejna edycja konkursu  „Rewia Stołów” im. Barbary Kozłowskiej.

W środę 17 grudnia 2014 roku podczas XVII w auli szkolnej o laur pierwszeństwa rywalizowało ze sobą jedenaście zespołów w aranżacji stołu „Sportowcy zapraszają do stołu”.

Tegorocznym organizatorem konkursu była klasa II c Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem pani profesor Antoniny Kozak.

Wiodącym celem konkursu jest rozwijanie kreatywności uczniów i umiejętności pięknego nakrywania stołów zgodnie ze standardami.

Przypomnijmy warunki udziału w konkursie.

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  o profilu gastronomiczno–hotelarskim.

2. Konkurs polega na  przygotowaniu aranżacji stołu w wybranej przez organizatorów tematyki w zespołach  2-3 osobowych.

3. Ocenie Jurorów będzie podlegać:

*   Przygotowanie nakrycia zastawy stołowej,

*   Przygotowanie i przedstawienie karty menu okolicznościowego stołu  o danej tematyce,

*   Przygotowanie i przedstawienie maksymalnie w 5 minutach prezentacji stołu z uwzględnieniem techniki obsługi gościa przez uczniów.

Jurorzy konkursu mieli trudne zadanie. Uczestnicy prześcigali się w pomysłach, czasem zaskakujących.

Wyniki konkursu:

I miejsce stół „Szach-Mat”

Zespół w składzie:

1. Deptuła Klaudia 2c

2. Deptuła Natalia 2c

3. Gortatowska Patrycja 2c

II miejsce stół  „Kto dosiadł konia, dosiadł wiatr”

Zespół w składzie:

1. Sadłowska Martyna 2c

2. Grześkiewicz Daria 2c

3. Żebrowska Karolina 2c

II miejsce   „Stół tenisa stołowego”

Zespół w składzie:

1. Bosek Dominik 3c

2. Graczyk Dominika 3c

3. Ciuchta Paulina 3c

Wyróżnienie za ciekawą aranżacje oraz pokaz sztuki walki i samoobrony otrzymał stół „Muay Thai kondycja i pewność siebie”

Zespół w składzie:

1. Piaskowski Jakub 2c

2. Ceglewski Kacper 2c

3. Pieróg Alan 2c

Uczniów z klasy 2c TŻiUG przygotowała nauczycielka p. Antonina Kozak.

Uczniów z klasy 3c TŻiUG przygotował nauczyciel p. Grzegorz Ciosek.

Zwycięskie zespoły odebrały nagrody ufundowane przez Radę Rodziców przy zespole Szkół nr 2 w Mrągowie oraz MONIN POLSKA z Antoniną Kozak.

Na koniec konkursu wszyscy uczestnicy rozkoszowali się ciastem ufundowanym również przez Radę Rodziców.

O napoje zadbał Damian Haric z 3g uczęszczający na zajęcia barmańskie.

Gratulujemy zwycięskim zespołom i wszystkim uczestnikom XVII konkursu „Rewia Stołów” im. Barbary Kozłowskiej wspaniałego poczucia estetyki i ciekawych pomysłów.

Już dziś chcielibyśmy zaprosić was  do udziału w konkursie za rok.

Organizator: klasa 2c z wychowawcą Antoniną Kozak