329f5d8a11b9a54d3644c45a60bf417d-get

„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie i co na stole”
prof. Jan Gawęcki

„Racjonalne żywienie jest jednym z istotnych czynników determinujących stan zdrowia społeczeństwa, jego pomyślność i aktywność zawodową. Mając to na uwadze organizacje międzynarodowe i władze poszczególnych krajów podejmują różne działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej ludności, szczególnie młodego pokolenia. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, wychodząc naprzeciw tym dążeniom, stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.”

06.11. 2014r młodzież naszej szkoły po raz 19. z kolei przystąpiła do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu Żywności. W eliminacjach szkolnych 29. uczniów rozwiązywało test składający się z 60. pytań, obejmujących swym zakresem wiedzę o żywności i żywieniu oraz zagadnienia z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem zalecanych dla XIX edycji Olimpiady.

Konstrukcja i stopień  trudności testu  były porównywalne z testami etapu okręgowego. Najwięcej trudności sprawiły młodzieży pytania skojarzeniowe.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji  do zawodów II stopnia (etapu okręgowego) zakwalifikowały się:

2 uczennice  z Technikum nr 1(technik żywienia i usług gastronomicznych):

Laura Zawrotna 

Agnieszka Sobolewska 

oraz

2 uczennice z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego:

Ramona Jaroszek

Alicja Bruzda 

Etap okręgowy odbędzie się 9 stycznia 2015r w Szczytnie. Wezmą w nim udział zwycięzcy etapów szkolnych z województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Eliminacje okręgowe polegają na rozwiązaniu testu, na który składa się 30 % zadań z tematyki wiodącej i 70% zadań z wiedzy o żywności i żywieniu. Etap okręgowy odbywa się jednocześnie we wszystkich okręgach w Polsce, a test przygotowuje Komitet Główny Olimpiady.

Tematyką wiodącą  obecnej edycji OWoŻiŻ jest „Bezpieczeństwo żywności i żywienia.”
Zagadnienia dotyczące tematyki wiodącej to:

1. Pojęcie bezpieczeństwa żywności i żywienia.

2. Mikrobiologiczne i inne biologiczne zanieczyszczenia żywności.

3. Chemiczne i fizyczne zanieczyszczenia żywności oraz substancje dodatkowe.

4. Sposoby zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym.

5. Rola i zadania służb sanitarnych w przeciwdziałaniu zatruciom pokarmowym i chorobom zakaźnym oraz terroryzmowi żywnościowemu.

6. Niezbilansowanie diety czyli żywienie niezgodne z normami.

7. Alergie i nietolerancje pokarmowe.

8. Żywność genetycznie modyfikowana.

9. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym i zakładach gastronomicznych.

10. Prawna i instytucjonalna ochrona konsumentów przed zagrożeniami zawiązanymi z żywnością i żywieniem.

Zwycięzcom etapu szkolnego: Alicji, Agnieszce, Laurze i Ramonie serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia w etapie okręgowym Olimpiady.

Joanna Mazurowska