Dnia 14 listopada odbył się szkolny etap X OLIMIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ. Do konkursu przystąpiło 9 osób z klasy 3a. Najlepsze wyniki uzyskały Katarzyna Dobrzeniecka i Natalia Windelboth. Dziewczęta 8 stycznia 2018 wezmą udział w etapie okręgowym olimpiady w Gdańsku.

Celem Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych oraz motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych.

Olimpiada jest trójstopniowa:

I Etap – szkolny

II Etap – okręgowy (centrale okręgów, dla województwa warmińsko–mazurskiego – Gdańsk)

III Etap – centralny (Kołobrzeg)

Do olimpiady zgłosiło się 248 szkół z całej Polski, także konkurencja jest duża. Trzymamy kciuki za dziewczęta!!!

Karolina Majewska