5.03.2019 r. w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie odbył się X Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mrągowskiego. Wzięło w nim udział 14 trzyosobowych reprezentacji szkół naszego powiatu.

Celem konkursu było upowszechnianie matematyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  wskazanie jej zastosowania w życiu codziennym oraz integracja uczniów i nauczycieli.

Uczniowie, w zespołach, rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności, ukazujące zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach życia codziennego. Zadania przygotowała oraz prace konkursowe oceniła komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Cienka – nauczyciel matematyki, Małgorzata Rogińska – nauczyciel matematyki.

O wynikach konkursu uczestnicy zostali poinformowani podczas spotkania podsumowującego konkurs w dniu  20.03.2019r. Nagrody i dyplomy wręczyli uczestnikom: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mrągowie p. Marek Szmigiel, zastępca dyrektora w Zespole Szkół nr 2 p. Katarzyna Sendal oraz nauczyciele matematyki.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – kl. II a I LO Mrągowo – dwie drużyny,

II miejsce – kl. II e ZS nr 2 Mrągowo

III miejsce – kl. II d ZS nr 2 Mrągowo

IV miejsce – kl. II b  I LO  Mrągowo oraz klasa 2 TI CKiZU

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsi nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Sponsorzy konkursu:

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie

2. Małgosia Cafe”

3. Krysiak Ubezpieczenia

4. Absolwenci ZS nr 2: Arkadiusz i Dominik Marcinkjan

5. Sklep spożywczy „DANJAR”

6. Nauczyciele matematyki w ZS nr 2 w Mrągowie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorzy konkursu: nauczyciele matematyki w ZS nr 2 w Mrągowie: Małgorzata Cienka, Małgorzata Rogińska