wypr1516_95449

Dyrektor Zespołu  Szkół  nr 2 w Mrągowie informuje o możliwości udzielania uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach rządowego programu pomoc uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

Szczegóły  informacji znajdziecie Państwo w załącznikach.

Agnieszka Pytel
dyrektor Zespołu Szkół nr 2
w Mrągowie

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW. NALEŻY JE DOSTARCZYĆ DO 9.09.2015

ZAŁĄCZNIKI:

WYPRAWKA_SZKOLNA_2015_warunki

załącznik nr 1 – wzór wniosku dla uczniów kl. III SP i IV technikum – spełniających kryterium dochodowe

załącznik nr 2 – wzór wniosku dla uczniów kl. III SP i IV technikum – powyżej 574 zł

załącznik nr 3 – wzór wniosku uczeń niepełnosprawny