01-Sensburg_Mragowo_01

Ankieta o historii Mrągowa przeprowadzona na 50. mieszkańcach i 50. uczniach Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie.

Ankietę przygotowały i przeprowadziły: Karolina Szlachtun, Ola Szawro, Ewelina Szczepanek, Natalia Zadroga, Klaudia Gąsior, Emila Kowalczyk  – uczennice biorące udział w dodatkowych zajęciach z historii regionu u pani Magdaleny Lewkowicz.

Respondentów podzielono na  rdzennych Mrągowian i przyjezdnych oraz  4 grupy wiekowe: 15-20 lat; 21- 40 lat; 41- 60 lat; 61 – ….

Pytania które postawiono w ankiecie :

 1. Jak nazywało się Mrągowo przed II wojną światową? (Sensburg, Ządźbork)
 2. Podaj, jakie państwo formalnie sprawowało władzę nad Mrągowem przed II wojną światową? (III Rzesza Niemiecka).
 3. Skąd pochodzi nazwa ulicy Królewieckiej? (Od miasta Królewiec)
 4. Jakie religie funkcjonowały wśród mieszkańców Mrągowa przed II wojną światową? (ewangelicka, prawosławna, katolicka, judaizm)
 5. Co znajdowało się w Parku Słowackiego przed  II wojną światową? (ośrodek wypoczynkowy i pijalnia wód Waldheim)
 6. Jak nazywała się ludność polsko-niemieckiego pochodzenia zamieszkująca tereny Prus i Mrągowa? (Mazurzy)
 7. Czy wśród mieszkańców Mrągowa byli Żydzi? (tak, cała gmina)
 8. Wymień, któryś z dużych mrągowskich zakładów pracy czasów powojennych.(PRIM, BUMAR, HANKA SAWICKA, POLAN, MLECZARNIA)
 9. Które z osiedli w Mrągowie jest najstarsze? (Os. Parkowe)
 10. Wymień 3 współczesne miejsca pamięci w Mrągowie.(różne odpowiedzi- Pomnik Papieża Jana Pawła II, cmentarze, były kirkut)

 

Wyniki ankiety:

Miasto- 50 osób ( 34. kobiety, 16. mężczyzn); 24. rdzennych Mrągowian, 26. przyjezdnych.

Przedział wiekowy:

 1. 15- 20 : 10 osób
 2. 21-40 : 21 osób
 3. 41- 60 : 12 osób
 4. 61- … : 7 osób

Pytania: P- poprawnie, N- niepoprawnie

 1. P- 30     N- 20
 2. P- 27     N- 23
 3. P- 11     N- 39
 4. P- 37     N- 13
 5. P- 14     N-36
 6. P-20      N-30
 7. P-41      N-9
 8. P-37      N-13
 9. P-33      N-17
 10. P-28      N-22

Uczniowie szkoły – 50 osób ( 32. kobiety, 18. mężczyzn); 32. rdzennych Mrągowian, 18. przyjezdnych.

Przedział wiekowy:

 1. 15- 20: 50 osób

Pytania: P- poprawnie, N- niepoprawnie

 1. P- 30             N- 20
 2. P- 41             N- 9
 3. P- 6               N- 44
 4. P- 43             N- 7
 5. P- 12             N-38
 6. P-23              N-27
 7. P-45              N-5
 8. P-37              N-13
 9. P-36              N-14
 10. P-29              N-21

Całość badań- 100 osób ( 66. kobiet, 34. mężczyzn); 56. rdzennych Mrągowian, 44. przyjezdnych.

Przedział wiekowy:

 1. 15- 20 : 60 osób
 2. 21-40 : 21 osób
 3. 41- 60 : 12 osób
 4. 61- … : 7 osób

Pytania: P- poprawnie, N- niepoprawnie

 1. P- 60             N- 40
 2. P- 68             N- 32
 3. P- 17             N- 83
 4. P- 80             N- 20
 5. P- 26             N-74
 6. P-43              N-57
 7. P-86              N-14
 8. P-74              N-26
 9. P-69              N-31
 10. P-57              N-43

Na podstawie odpowiedzi widać, że grupa badana na mieście i w szkole miała jednakowo problem z określeniem pochodzenia nazwy ul. Królewieckiej oraz z umiejscowieniem Kurortu Waldheim w Parku Słowackiego. Grupy te, nie miały natomiast większego problemu z świadomością istnienia ludności Żydowskiej w Mrągowie oraz funkcjonowaniu wielu religii w naszym mieście. Grupa Mrągowian lepiej radziła sobie z określeniem dużych zakładów pracy w Mrągowie, niż grupa uczniów.

Całość badań wykazała, że tylko 60% znała przedwojenną nazwę Mrągowa . Prawie 70% potrafiła określić przynależność miasta do III Rzeszy Niemieckiej. Ponad 80% nie miała pojęcia skąd pochodzi nazwa ul. Królewieckiej. Większość doskonale orientowała się w różnorodności religijnej miasta. Ankietowani w ponad 70 % nie mieli pojęcia o istnieniu Kurortu w Parku Słowackiego. Niestety, odpowiadający zaledwie w połowie zidentyfikowali ludność Mazurską. Zdecydowana większość -86% wiedziała , że przed wojną Mrągowo zamieszkiwali Żydzi (niemieccy) oraz umiała wskazać duże zakłady pracy, które dziś już w większości nie istnieją. Prawie 70% badanych prawidłowo wskazało oś. Parkowe jako najstarsze w naszym Mieście. Niespełna połowa potrafiła wskazać miejsca pamięci w Mrągowie.

Badania opracowały : Ewelina Szczepanek i Magdalena Lewkowicz