W dniu 6 kwietnia uczniowie klasy I E uczestniczyli w praktycznej zawodowej lekcji z zakresu ekonomiki transportu w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów PKS w Mrągowie. Zadaniem lekcji w terenie było ukazanie przebiegu i znaczenia badań technicznych według obowiązujących przepisów prawa i odpowiedzialności za brak ich terminowości.

Diagnosta, p. Jarosław Wasilewski scharakteryzował uczniom badanie techniczne na przykładzie samochodu osobowego oraz autobusu oraz stwierdził fakt homologacji samochodu w kategorii samochodów ciężarowych dla celów podatkowych. Kierownik stacji p. Stanisław Hrynkiewicz omówił zasady funkcjonowania stacji diagnostycznej, wymogi prawne dotyczące wyposażenia stacji i nadzór nad nimi (Urząd Dozoru Technicznego).

Wśród podstawowych czynności diagnostycznych znalazły się:

– sprawdzenie ustawienia świateł

– badanie amortyzatorów

– badanie sprawności układu hamowania

– badanie zbieżności

– badanie emisji spalin.

Uczniowie wszystkie te czynności mogli zobaczyć na własne oczy oraz od wnętrza pojazdu wchodząc do kanału. Dowiedzieli się również ile kosztuje wykonanie takiego badania i co jaki czas należy je powtarzać. Pan diagnosta odpowiadał na wszystkie pytania uczniów wyjaśniając ich wątpliwości.

 Katarzyna Krawczyk