Wybory to Twoja sprawa! Zadbaj o frekwencję w wyborach do polskiego parlamentu! Weź sprawy w swoje ręce i pokaż dorosłym, jak to się robi!

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program ,,Młodzi głosują” daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.

Istnieją różne kontrowersyjne stwierdzenia na temat polityki. Często słyszymy je na ulicy, w autobusie, telewizji: „politycy robią ludziom wodę z mózgu”, „politycy są produktami w rodzaju proszku do prania”… Takie podejście często powoduje, że odwracamy się od polityki. Dlatego zamiast drwić spróbujmy zrozumieć, na czym polega świadomy wybór, który musimy podjąć kiedy trafia do nas informacja od polityka. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach:
• www.latarnikwyborczy.pl
• www.mamprawowiedziec.pl

Ale czemu wybory są ważne?
• Wybory są najprostszym i najskuteczniejszym mechanizmem wywierania wpływu na przyszłość kraju.
• Głosowanie daje nam równy udział w sprawowaniu władzy – rządzący podejmują decyzje w naszym imieniu i mogą zostać przez nas rozliczeni (np. nie zostaną wybrani w kolejnych wyborach).
• Nieuczestniczenie w wyborach w dużej części społeczeństwa powoduje, że władza nie ma pełnej legitymizacji do rządzenia, tzn. reprezentuje poglądy tylko tych obywatelek i obywateli, którzy wzięli udział w wyborach.

Dlaczego młodzi ludzie nie głosują? Zmień to!
Celem akcji ,,Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach

https://latarnikwyborczy.pl

Szkolne prawybory odbędą się w czytelni szkolnej dnia 10.10.2019r. od godz. 7:45 do 15:00. Wystarczy przyjść i oddać głos!

Marta Tomczak #GenerationEurope