4

W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi – co roku słyszy tę diagnozę ok. 10 000 osób. Wśród nowotworów krwi, najpopularniejsze są białaczki.

Liczba ta zwiększa się, co roku o około 4 %. Oprócz białaczek przeszczepienie szpiku może pomóc w powrocie do zdrowia pacjentom przy około 100 różnych chorobach, np. anemii aplastycznej, chłoniakach, ziarnicy złośliwej itd.

Pacjentów, których nie udaje się wyleczyć chemioterapią kwalifikuje się do przeszczepienia.

Po kwalifikacji pacjenta do przeszczepienia, sprawdzane jest czy osoby najbliżej spokrewnione z chorym są z nim zgodne. Największe prawdopodobieństwo zgodności istnieje pomiędzy rodzeństwem i wynosi 25%. Między dziećmi i rodzicami, to już tylko 3 %. Jeżeli nie uda się znaleźć dawcy w rodzinie, pacjent jest kwalifikowany do przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego.

Obecnie jest zarejestrowanych w Polsce blisko 900 tys. potencjalnych dawców szpiku we wszystkich bazach, to ogromna liczba. Jednak cały czas jest w Polsce wielu pacjentów, którzy czekają na znalezienie zgodnego niespokrewnionego dawcy.

Fundacja DKMS Polska (od lutego 2009r.) zarejestrowała ponad 772 000 potencjalnych dawców (październik 2015 r.).

Prawdopodobieństwo bycia realnym dawcą:

– 5% zarejestrowanych potencjalnych dawców oddaje komórki do przeszczepienia w przeciągu 10 lat od rejestracji.

Prawdopodobieństwo, że zostanie się rzeczywistym dawcą wynosi około 5% w ciągu 10 lat. Oznacza to, że około 5 osób, z każdych 100 zarejestrowanych w przedziale 10 lat, może ofiarować szansę na życie zgodnemu pacjentowi.

Im więcej osób zarejestruje się, jako potencjalni dawcy, tym większe są szanse na znalezienie zgodnego genetycznie niespokrewnionego dawcy dla pacjenta – „genetycznego bliźniaka”.

W 2015 roku z ostrą białaczką limfoblastyczną w Mrągowie walczyła Wiktoria, Dawid i Amelka.

Na podstawie materiałów Fundacji DKMS Polska nasi uczniowie przeprowadzili akcję promującą rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Dawcą może zostać każda osoba, która ukończyła 18-ty rok życia. Akcję promocyjną przeprowadzono w sześciu klasach, a potencjalnych dawców zarejestrowało się ośmiu (uczniowie i nauczyciele).

Katarzyna Krawczyk