STYPENDIUM_PREMIERA

Uczeń klasy 4E Wojtek Romanowski został stypendystą Prezesa Rady Ministrów i otrzymał to stypendium z rąk Pani Premier Ewy Kopacz.

Premier Ewa Kopacz wręczyła ponad 90 stypendiów Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014. Otrzymali je najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać tylko jeden uczeń danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Szansę mają także ci, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a z innych co najmniej dobre. Stypendium wynosi 2580 zł. Środki na wypłatę stypendiów zabezpieczane są w rezerwie celowej budżetu państwa, co roku w wysokości ok. 11 mln zł.

Za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 w całym kraju przyznano 3 786 stypendiów premiera.

WOJTKU – GRATULUJEMY

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,91446,16917195,Premier_wreczyla_uczniom_stypendia_Prezesa_Rady_Ministrow.html#ixzz3IehPy62c

Czytaj też:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-ewa-kopacz-uhonorowala-najzdolniejszych-uczniow.html