2 października 2020r. w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.  Uroczystość poprowadzili uczniowie klas trzecich Łukasz Gutowski i Angelika Obzejta.

Następnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Przedstawiciel klas trzecich Łukasz Gutowski przywitał Panią Dyrektor Agnieszkę Pytel, wychowawców i uczniów klas pierwszych. Wkrótce potem głos zabrała pani dyrektor, która zaapelowała by słowa wypowiedziane w czasie ślubowania, na stałe zostały w sercach i umysłach ślubujących.

Po wysłuchaniu krótkich przemówień uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając rzetelnie wypełniać swoje szkolne obowiązki, zachowywać godną postawę moralną i obywatelską, walczyć z niesprawiedliwością i nietolerancją, być otwartym na potrzeby drugiego człowieka oraz systematycznie dążyć do rozwoju swojej osobowości.

W dalszej kolejności głos zabrała przewodniczą Samorządu Uczniowskiego Angelika Obzejta, która powitała pierwszoklasistów w gronie szkolnej społeczności, życzyła im wielu sukcesów w szkole oraz przekazała gospodarzom klas pierwszych słodycze.

Uroczystość zakończyła część artystyczna, która została przygotowana przez przedstawicieli wszystkich klas pierwszych.

Wychowawca klasy 1a Sylwia Bruderek