26 września w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

Stu dwudziestu pięciu pierwszoklasistów z  ZS nr 2 im. Władysława Jagiełły złożyło przyrzeczenie, w którym ślubowali na sztandar Szkoły, że będą:

  1. Godnie reprezentować swoją szkołę w każdej sytuacji i miejscu.
  2. Dbać o honor i tradycję szkoły oraz współtworzyć jej autorytet.
  3. Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
  4. Troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd swojej szkoły.
  5. Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny.
  6. Szanować odmienność oraz poglądy i przekonania innych ludzi.
  7. Przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności.
  8. Pracował tak, aby osiągać sukcesy.

Dyrektor szkoły p. Agnieszka Pytel powitała pierwszoklasistów już jako pełnoprawnych członków społeczności uczniowskiej, którzy rozpoczęli kolejny, ważny etap w życiu. W uroczystości uczestniczyła również wicestarosta Powiatu Mrągowskiego p. Magdalena Lewkowicz, która podkreśliła wagę złożonego przyrzeczenia oraz wskazała na rangę słowa, które „pozostaje w pamięci na zawsze”. W święcie klas pierwszych wzięła również udział p. Dorota Nowak-Szymczyk, przedstawicielka firmy Rainbow, która objęła patronat nad uczniami kształcącymi się w zawodzie technik obsługi turystycznej z klasy IA.

Oficjalną część uroczystości uświetniła recytacja poezji oraz piosenki w mistrzowskim wykonaniu uczennic z klasy IA.

Po wyprowadzeniu sztandaru nadszedł czas na ocenę możliwości i różnorodnych talentów uczniów z klas pierwszych. Sprawdzono umiejętność wnikliwej obserwacji szkolnej rzeczywistości, padły trudne jeszcze, jak się okazało ,pytania o nazwiska nauczycieli i numery sal lekcyjnych. Następnie klasy wykazały się talentem manualnym, portretując swoich wychowawców. Kolejna konkurencja miała pokazać pomysłowość i poczucie humoru w aranżacjach muzycznych krótkich tekstów związanych z kierunkiem kształcenia. Największy aplauz wzbudziła piosenka ucznia kl Ic  o „ubijaniu” kotleta w rytm marsza żałobnego. Równie zabawny był rapowany tekst o hotelu w wykonaniu klasy IA. Szkoda, że pozostałe klasy nie wzięły udziału w zabawie.

Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwały p. Karolina Majewska i p. Monika Labusch- Kaliszewska.

Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy Wam spełnienia nadziei i oczekiwań związanych z dokonanym wyborem. Mamy nadzieję, ze  odkryjecie życie szkoły, które nie mieści się tylko między stronicami zeszytów i książek.

Kolejny rozdział do napisania 70-letniej już historii ZS nr2 w Mrągowie należy teraz do Was!

M. Labusch-Kaliszewska