Organizatorem Konkursu Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim przeprowadzanego od września do listopada 2017 r. była Fundacja Underground. Konkurs adresowany był do uczniów o szczególnych uzdolnieniach polonistycznych i w zakresie nauk społecznych.

Z Zespołu Szkół nr 2 zgłosiła się do konkursu w kategorii indywidualnej Wiktoria Krajza, uczennica drugiej klasy Technikum nr 1. Wiktoria podjęła się napisania pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, pani Bożeny Szczęsnej trzech prac: jedną na temat wybranego konfliktu międzynarodowego, do którego odniesienie znajduje się w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Limeryki o narodach”, jedną na temat limeryku jako gatunku literackiego oraz własnego limeryku o dowolnej tematyce, zawierającego nawiązanie do tzw. „małej ojczyzny” autora.

Spośród 200. uczestników z całej Polski Wiktoria znalazła się w gronie 25. finalistów. W dniach 9 – 10 listopada wraz z opiekunem naukowym uczestniczyła w finale konkursu w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej im. gen Emila Fieldorfa „Nila”. Wiktoria, mając do dyspozycji 30 minut, ustnie prezentowała swoje prace, z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz odpowiadała na pytania Komisji Konkursowej dotyczące treści prezentacji.

Ponieważ laureaci, którzy są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, walczyli o indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, odpowiadali na pytania jury składającego się z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rozmowa z komisją miała charakter interdyscyplinarny i dotyczyła zagadnień teoretycznoliterackich, geograficznych, historycznych i społecznych.

Fundacja Underground oprócz zmagań konkursowych zapewniła wszystkim finalistom i ich opiekunom prawdziwą lekcję historii. Wieczorem, 9 listopada uczestnicy wysłuchali koncertu piosenek Jacka Kaczmarskiego. 10 listopada – przed galą rozdania nagród – w Muzeum Armii Krajowej zorganizowano lekcję muzealną z przewodnikiem. Uczestnicy otrzymali także bezpłatne bilety do Muzeum Narodowego w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy Wiktorii Krajzie, która będąc jedną z młodszych finalistek tego konkursu, wykazała się nie tylko szeroką wiedzą humanistyczną, ale także talentem poetyckim.

Bożena Szczęsna
nauczycielka jęz. polskiego

Wiktoria Krajza

Limeryk o Mazurach

Pewien warszawiak nad Bełdanem
Kajakiem chciał popływać ranem
I chciał się wyciszyć
Przyrodą nacieszyć.
A hałas – jak w Zakopanem.