21 kwietnia 2017r. na terenie kampusu akademickiego UWM w Olsztynie  odbyły się  eliminacje okręgowe XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowanych  w naszym kraju. Tematyka olimpiady znacznie wykracza ponad program nauczania poszczególnych przedmiotów i wymaga ogromnego zaangażowania zarówno uczniów, jak i nauczycieli ich przygotowujących do tych zmagań. W Olsztynie do tego etapu Olimpiady przystąpiło 154. uczniów z województw: warmińsko-mazurskiego, części podlaskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

Młodzież rywalizowała w 8 blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, gastronomia, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technologia żywności i weterynaria. Naszą szkołę reprezentowali: Patrycja Mysiorska i Mateusz Galbarczyk w bloku: Technologia żywności oraz Katarzyna Szczubełek i Sebastian Siarnacki w bloku: Gastronomia.

Pierwsza część eliminacji polegała na rozwiązaniu przez uczestników testu składającego się z 60 pytań, druga zaś na wykonaniu 3 zadań praktycznych. Za każdą część eliminacji uczestnik mógł uzyskać maksymalnie 60punktów, czyli za obie łącznie 120. Poszczególne zadania teoretyczne i praktyczne oceniali pracownicy naukowi poszczególnych wydziałów UWM. Rywalizacja o zakwalifikowanie się do etapu centralnego była ogromna. Często o kwalifikacji do etapu centralnego decydował 1, a nawet 0,5 punkta.

Udział w Olimpiadzie okazał się ogromnym sukcesem dla naszych uczniów:

  • Patrycja Mysiorska z klasy 3c zajęła I miejsce w bloku: Technologia żywności,
  • Katarzyna Szczubełek z klasy 3c zajęła III miejsce w bloku: Gastronomia.

Jest to kolejny sukces techników żywienia i usług gastronomicznych w tej Olimpiadzie. W poprzednim roku szkolnym w etapie centralnym OWiUR brali udział: Klaudia Deptuła i Mateusz Galbarczyk.

Cieszy fakt, że są w naszej szkole uczniowie, którzy mają pozytywną motywację, chcą rozwijać swoje zainteresowania  i chętnie podejmują wyzwania. 

Uczestnicy etapu centralnego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w kwalifikacji T.6 oraz T.15, co jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej najwyższego wyniku, czyli 100%.  Otrzymują oni również uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie  na wiele kierunków wyższych uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego.

Tegoroczne eliminacje centralne XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbędą się na terenie okręgu lubelskiego. Najlepsi uczestnicy eliminacji okręgowych będą walczyć o zwycięstwo w dniach 2 i 3 czerwca 2017r.  Wśród nich będą również Patrycja Mysiorska i Katarzyna Szczubełek, obie z klasy 3c.

Powodzenia!

Joanna Mazurowska