W styczniu uczniowie klas pierwszych naszej szkoły przygotowali wystawę plakatów promujących wielkich fizyków i ich osiągnięcia.
Wykonanie plakatu poprzedzało wyszukanie materiałów dotyczących uczonego, jego prac i odkryć. Często byli to naukowcy, o których nie uczymy się w szkole.
Przygotowania niewątpliwie przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczniów, zarówno tworzących plakaty, jak i tych, którzy je mogą oglądać.
Mamy też możliwość poznania talentów plastycznych niektórych uczniów. 
Maria Denkiewicz