Dziś w ramach Festiwalu Mendelsohna grupa Projektowa Generation Europe z edukatorką Magdaleną Lewkowicz przeprowadziła zajęcia dla młodzieży XII i VI liceów ogólnokształcących w Olsztynie.

Lekcje odbywały się w formie gry dydaktycznej „We Are People” („Jesteśmy ludźmi”). Opracowana przez Magdalenę Lewkowicz gra planszowa w wersji wielkopowierzchniowej, dotycząca tematyki praw człowieka, może być wykorzystana do edukacji w szkołach, placówkach kulturalnych oraz innych środowiskach wykorzystujących temat szeroko pojętych praw człowieka.

Gra została stworzona zgodnie z artykułami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zawiera przykłady łamania podstawowych praw, pokazuje postaci działające na rzecz ochrony praw człowieka, a uczestników inspiruje kreatywnego myślenia. Gra ma pomóc w nauczeniu odbiorcy podstawowych praw człowieka, powtórzeniu informacji, zachęceniu do kreatywnego myślenia, samodzielnego wyciągania wniosków. Poza tym ma kształtować postawy społeczeństwa obywatelskiego, krytycznego myślenia i uczyć pracy w grupie. To była wartościowa, otwarta, innowacyjna lekcja.

Foto: Zosia Zdunko