WATCH DOCS jest to Objazdowy Festiwal Filmowy, poruszający kwestię obrony praw człowieka. Mrągowo, jako jedno z polskich miast, kolejny raz gości w swoim skromnym kinie organizatorów tego pokazu. W dniach 29-30.09.2016r. zaprezentowanych zostanie 10 filmów. Dodatkowo pokazom kinematograficznym towarzyszy wystawa zdjęć: „O krok od Raju…”, która przedstawia życie uchodźców i migrantów w obozach, do których trafili uciekając od biedy, prześladowań i wojny, głównie z obszaru Syrii, Afganistanu i Iraku.

Widzami, którzy mogli zapoznać się z tegorocznym repertuarem, była także młodzież z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie. Niewielka grupka osób z naszej Szkoły, obejrzała 4 filmy, które bardzo dosadnie zarysowały problemy, z jakimi boryka się jednostka, a także całe narody.

Wojny, cyberprzemoc, masowe wędrówki ludów czy starcie się dwóch religii – chrześcijaństwo vs. islam, na kontynencie europejskim, zaprezentowane zostały podczas projekcji filmów, w sposób bardzo ludzki. Twórcy, pochodzący z różnych stron świata, ukazali liczne obrazy bazujące na uczuciach, emocjach, które często w ciszy wydobywającej się z poszczególnych kadrów, stawały się niemymi narratorami przeżyć poszczególnych bohaterów. Potęgowało to niesamowitą gonitwę myśli, jak i kontrasty wewnętrzne, od obojętności – bo to jest tylko film,  do uświadomienia sobie, że jednak jest to dokument, który źródło swego pochodzenia ma w prawdziwych wydarzeniach.

W dzisiejszych czasach film i Internet to potężna broń, którą w zależności, w jaki sposób użyjemy, możemy osiągnąć dwojaki skutek. To co chcemy osiągnąć zależy tylko od nas, ponieważ jako twórcy i odbiorcy tego audiowizualnego przekazu możemy albo zmienić świat, albo pozostać obojętni, na to co dzieje się, nawet w naszym najbliższym sąsiedztwie.