julbilder-julbild-clipart-jul3

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia ogłaszamy konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój klas. Konkurs rozpoczyna się od 10.12.2014r. i będzie trwał do 19.12.2014r.
W tym właśnie dniu na 7. godzinie lekcyjnej jury złożone z przedstawicieli klasy 1c oraz opiekunów SU oceni wystrój wszystkich klas.

 

Regulamin Konkursu na najładniejszy świąteczny wystrój klasy

 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1 – 4.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udekorowanie klasy ozdobami świątecznymi.
 4. Do wykonania ozdób można używać dowolnych materiałów.
 5. Dekoracje będą oceniane przez jury w kategoriach:
 • pomysłowość,
 • pracochłonność,
 • estetyka wykonania.
 1. W każdej kategorii przyznane zostaną punkty od 1 do 10. Zwycięzcy będą wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów (suma punktów z trzech kategorii).
 2. Spośród wszystkich dekoracji wyłonimy jedną klasę.
 3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody nastąpi zaraz po Świętach Bożego Narodzenia.

 

Zapraszamy do zabawy!!!