WALENTYNKI1

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na Klasową Kartkę Walentynkową.

Kartka powinna zawierać

  • tytuł
  • rysunek
  • treść (wiersz/życzenia)
  • technika dowolna
  • format A 1

Oceniać będziemy:

  • estetykę wykonania
  • pomysłowość
  • kreatywność
  • własny wkład

Kartki składamy do 10 lutego 2015 do pani Małgorzaty Cienkiej.

SU