Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na najbardziej kulturalną klasę w szkole, który odbędzie się w dniu 24.11.2015r. (wtorek). Udział klas jest dobrowolny. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap to PRACA DOMOWA, która polegać będzie na:

  1. przygotowaniu plakatu z Drzewem Wartości Klasy (10 pkt),
  2. znalezieniu jak największej ilości przysłów, aforyzmów, cytatów mówiących o kulturze człowieka (po jednym punkcie za każde przysłowie).

II etap to ETAP SZKOLNY, który odbywał się będzie na długich przerwach, na korytarzu przy sekretariacie. Klasy mogą wystawić po jednej osobie do każdej konkurencji:

I konkurencja – przerwa 10.25- 10.35 – test z zasad dobrych manier,

II konkurencja – przerwa 11.20- 11.30 – wiązanie krawatów,

III konkurencja – przerwa 12.15 -12.25 – konkurs na dyskretny makijaż.

Szkolne zmagania klas oceniać będzie niezależne jury. Zwycięska klasa otrzyma nagrodę niespodziankę.

Zapraszamy do zabawy!

P.S. Książki na temat dobrych manier (savoir vivre) dostępne w bibliotece szkolnej