Z okazji zbliżającego się Dnia Papieskiego, który w całej Polsce odbędzie się dnia 13 października, chciałabym zaprosić w imieniu zespołu nauczycieli religii, uczniów Zespołu Szkół nr 2 do wykonania pracy plastycznej z wizerunkiem papieża Polaka.

Najładniejsze prace będzie można podziwiać w Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie.

Prace należy wykonać i oddać nauczycielom religii tj.: Małgorzacie Piątkowskiej lub ks. Romanowi Laskowskiemu do końca września bieżącego roku. Wszystkie prace zostaną nagrodzone punktami dodatnimi według określonych norm w Statucie Szkoły

Zapraszamy do udziału.

Małgorzata Piątkowska – lider zespołu nauczycieli religii.