ifxebe24a5c62c56d32_rekrutacja-przedszkole_2019

Po otrzymaniu świadectw i wyników egzaminu zewnętrznego proszę wprowadzić dane o osiągnięciach (oceny ze świadectwa ukończenia szkoły i wyniki egzaminu) do systemu naboru elektronicznego.

Przyjmowanie oryginałów świadectw 21 czerwca 2019 od godz. 9:00