Tuż przed samymi Świętami Bożego Narodzenia do szkoły przyszła miła wiadomość, że Komitet Okręgowy OWiUR w Olsztynie zakwalifikował naszych uczniów do udziału w etapie okręgowym XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W tym roku szkolnym w rywalizacji okręgowej naszą szkołę będą reprezentować:

w bloku Gastronomia: Sylwia Skoniecka  i Wiktoria Nadolna

oraz

w bloku Technologia żywności: Kamil Samoraj i Kacper Pusek.

Cała czwórka chodzi do klasy 3c i kształci się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych.

W eliminacjach szkolnych, które odbyły się pod koniec października 2017r, w całym kraju w 11 blokach tematycznych wzięło udział 15852 uczestników. Do etapu okręgowego zostało zakwalifikowanych łącznie 1610 osób, w tym w bloku Gastronomia – 291, a w bloku Technologia żywności – 153.

Zawody drugiego stopnia w naszym okręgu odbędą się na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego 20 kwietnia 2018 roku. Będą się składać podobnie jak eliminacje szkolne z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Uczestnicy eliminacji okręgowych, którzy uzyskają najwyższe wyniki pojadą w czerwcu na eliminacje centralne do Wrocławia. Warto powalczyć o dobry wynik, ponieważ zostanie laureatem, bądź finalistą etapu centralnego wiąże się z wieloma przywilejami np.: z uzyskaniem oceny celującej z przedmiotu wiodącego na koniec roku, ze zwolnieniem z części pisemnej egzaminów zawodowych we wszystkich kwalifikacjach w danym zawodzie oraz z otrzymaniem indeksu na wiele kierunków studiów bez postępowania kwalifikacyjnego. Nie można też zapomnieć o nagrodach rzeczowych i nowych doświadczeniach poznawczych.

Sylwia, Wiktoria, Kamil i Kacper mają na kim się wzorować. W ostatnich dwóch Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  w etapie centralnym uczestniczyło czworo uczniów naszej szkoły: Klaudia Deptuła (2016r), Mateusz Galbarczyk (2016r), Patrycja Mysiorska (2017r) i Katarzyna Szczubełek (2017r).

Wszyscy skorzystali już z przywileju zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego w kwalifikacji T.6, a w sesji egzaminacyjnej – styczeń 2018r są zwolnieni z części pisemnej egzaminu w kwalifikacji T.15. Zwolnienie oznacza 100% wynik z danej kwalifikacji na dyplomie.

Tego samego życzymy tegorocznym uczestnikom Olimpiady w obu blokach tematycznych. Powodzenia!

Opiekun uczniów
Joanna Mazurowska