W piątek 12 stycznia 2018r w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie odbył się etap okręgowy XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Jest to Olimpiada, w której tradycyjnie już, bo od 22 lat startują uczniowie naszej szkoły. Wielokrotnie zdobywali oni tytuły laureatów i finalistów etapu centralnego. Oczywiście bardzo ważne dla uczniów są korzyści związane ze zwolnieniem z egzaminów zawodowych, czy przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, ale nie mniej ważna jest wiedza, którą zdobywają przygotowując się do Olimpiady.

Każda edycja Olimpiady ma inny temat  wiodący, ale zawsze żywienie jest powiązane z aspektem zdrowia. Tematem wiodącym tegorocznej edycji olimpiady są: „Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”. Naukowcy przypisują ogromną rolę tym produktom żywności w zachowaniu zdrowia. Zostały one umieszczone w piramidzie żywienia zaraz po aktywności fizycznej. Jednym z celów olimpiady jest kształtowanie dobrych zwyczajów żywieniowych wśród młodzieży.

O godzinie 11.00 w 11 okręgach w całej Polsce młodzież przystąpiła do pisania testu składającego się z 80 pytań. Były w nim pytania jednokrotnego wyboru, pytania prawda/fałsz oraz pytania przyporządkowania. Test był trudny, ale to przecież olimpiada i zwyciężają najlepsi.

Naszą szkołę reprezentowały: Katarzyna Szczubełek i Patrycja Mysiorska z klasy 4c. Obie uczennice mają już na swoim koncie sukcesy olimpijskie. W poprzednim roku szkolnym z powodzeniem startowały w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w blokach: Technologia żywności i Gastronomia.

Tradycyjnie i zgodnie z obranym kierunkiem kształcenia (technik żywienia i usług gastronomicznych) startują w olimpiadach związanych z żywnością i żywieniem.

Eliminacje Okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Szczytnie przeprowadziła Komisja Okręgowa w składzie:

  • dr inż. Małgorzata Anna Sławińska – Przewodnicząca Komisji (przedstawiciel UWM w Olsztynie)
  • mgr inż. Agnieszka Kardaś – Zastępca Przewodniczącego Komisji (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie)
  • mgr inż. Aldona Kleszczewska – Sekretarz Komisji Okręgowej
  • oraz nauczyciele wybrani drogą losowania.

W naszym okręgu w eliminacjach wzięło udział 39 uczniów liceów ogólnokształcących i techników z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego.

Katarzyna Szczubełek uzyskała czwarty wynik w okręgu, a Patrycja Mysiorska ósmy. Są to wysokie notowania i uczennicom należą się gratulacje.

Komisja Okręgowa II etapu przesyła do Komitetu Głównego sprawozdanie wraz z pracami pisemnymi kandydatów. Komitet Główny Olimpiady po otrzymaniu wyników ze wszystkich okręgów kwalifikuje ok. 60 najlepszych uczestników etapu okręgowego z całej Polski do III etapu olimpiady.

Listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności poznamy na początku lutego.

Joanna Mazurowska
opiekun uczennic