W związku z trwającym tygodniem patriotycznym w Zespole Szkół nr 2 (27.02 – 3.03), zorganizowane zostało 2 marca, spotkanie z przedstawicielami Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.

Tematem prelekcji było uświadomienie młodych ludzi, co oznaczają dla żołnierza, człowieka symbole narodowe, jak należy je szanować oraz czym jest godność i honor dla polskiego żołnierza.

Spotkanie rozpoczął komendant WOSZK, ppłk Wojciech Choiński, natomiast dalszą część spotkania poprowadziła p. Teresa Kowalewska, która podjęła tematykę wykorzystania barw i flagi polskiej w życiu codziennym.