W dniu 28.02. w Zespole Szkół nr 2 mi. Władysława Jagiełły w Mrągowie, odbyła się gra terenowa, która miała na celu propagowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, w ramach tygodnia patriotycznego.

Uczestnicy gry musieli zapoznać się z tekstem Manifestu PKWN z 1944r. i na jego podstawie mieli stworzyć plakat propagandowy, który wzywał by Polaków do walki z systemem komunistycznym.

Drugie zadanie to powieszenie plakatu w miejscu pilnowanym przez przedstawicieli SB, następnie przesłuchanie i podanie prawidłowej odpowiedzi na pytania dotyczące życiorysu patrona każdej drużyny.

Trzecie zadanie to udzielenie pierwszej pomocy żołnierzom poszkodowanym przy odbijaniu więźniów, a na koniec odnalezienie zakonspirowanej łączniczki. Każdy uczestnik zabawy został nagrodzony za swój trud w boju.