GRZECZNOSC
24 listopada coraz bliżej, więc klasa Ia chciałaby przybliżyć regulamin Tygodnia Grzeczności i Uprzejmości, który będzie odbywał się w ZS nr2 w tygodniu 24-28.11.2014r.

Regulamin Tygodnia Grzeczności i Uprzejmości

Celem tej jakże oryginalnej zabawy jest – propagowanie zasad dobrego wychowania na co dzień.
W związku z tym zadaniem poszczególnych klas będzie: przygotowanie co najmniej 1. plakatu z hasłem
(format A 1) i wywieszenie go na korytarzu szkolnym w odpowiednim dniu:

24.11. – hasło: „Dzień Dobry” – plakaty przygotowują klasy 1
25.11. – hasło: „ Proszę”- plakaty przygotowują klasy 2
26.11. – hasło: „Dziękuję”- plakaty przygotowują klasy 3
27.11. – hasło: „Przepraszam”- plakaty przygotowują klasy 4
28.11 – hasło: „ Do widzenia” – klasy chętne

Plakat musi być podpisany (z przodu, żeby łatwo było odczytać autora).
Za każdy plakat klasa otrzymuje 5 pkt.

Każdego dnia na korytarzu szkolnym będą pokazywane najciekawsze prezentacje multimedialne dotyczące następujących tematów:
1.Poniedziałek–Kultura stroju.
2.Wtorek-Kultura języka -Mój język świadczy o mnie.
3.Środa-Kultura w miejscu publicznym.
4.Czwartek-Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie
5.Piątek- Grunt to dobre wychowanie.

Zadaniem klas jest przygotowanie prezentacji na wybrany temat. Jednorazowo (niezależnie od ilości prezentacji) klasa otrzymuje 10 pkt .
Termin oddania prezentacji to: 20 listopada 2014r. Prezentacje zgłaszamy do
p. M. Cienkiej lub p. M. Mikłasz.
Ponadto:
•każda klasa przygotuje plakietki z uśmiechem, słoneczkiem, które będzie nosiła przez cały tydzień,
•na przerwach przez cały tydzień uczniowie będą zachowywali się pół tonu ciszej.

Zachowanie uczniów każdej klasy będą oceniać nauczyciele:
po każdej lekcji nauczyciel przekaże gospodarzowi klasy liczbę uzyskanych punktów (1 – 10)
za dobre zachowanie(postawa na lekcjach, wzajemne odnoszenie się uczniów do siebie, do innych), kulturę języka, kulturę stroju,…
Gospodarze po zakończonym tygodniu przekażą liczbę uzyskanych punktów klasie 1a.
Do 5.12. 2014r. klasa 1a ogłosi wyniki – wybierze najbardziej kulturalną klasę w szkole.