W ramach obchodów Tygodnia bibliotek w naszej placówce czytałyśmy dzieciom opowiadania ze zbioru Karola Małłka Opowieści znad mazurskiego Gangesu, a także bajki mazurskie ze zbioru Bajki Warmii i Mazur.

Podczas zajęć dzieci miały również okazję poznać poetkę mrągowską: Hannę Szymborską i wysłuchać w Jej wykonaniu Cyrwunej Kapki – bajki pisanej gwarą mazurską.  Na zakończenie uczniowie wykonywali ilustracje do wysłuchanych  bajek.