Nazwa i symbol cyfrowy zawodu

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Termin egzaminu

Praktyka zawodowa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

343404

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań koniec klasy 3    

w klasie 2

(140 godz.)

w klasie 3

(140 godz.)

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych koniec pierwszego półrocza klasy 5

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną.

Praca: Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie mógł pracować w firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne.