Travel around the world and tourism concept: leather travel case and blue Earth globe with group of colorful flags isolated on white background with reflection effect

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Termin egzaminu

Praktyka zawodowa

Technik organizacji turystyki 

 

 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych koniec klasy 3   

 

 

 

w klasie 3 (140 godz.)  

 

 

 

w klasie 4 (140 godz.)

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych koniec pierwszego półrocza klasy 5

 

Organizator turystyki ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania optymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

Praca: biura podróży, hotele, agroturystyka, izby turystyki, punkty informacji turystycznej, kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki, urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik organizacji turystyki może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.