W związku z realizacją projektu „Technik obsługi turystycznej – nowe wyzwania”, który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy nauczycieli i nauczycielki kształcenia zawodowego oraz instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie do podnoszenia swoich kwalifikacji !

Wsparcie obejmie szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem oraz staże w przedsiębiorstwie patronackim Rainbow Tours.

Planowana tematyka:

  1. Kurs rezydentów turystycznych
  2. Kurs animatorów czasu wolnego
  3. Kurs j. angielski branżowy w turystyce
  4. Kurs instruktorów pierwszej pomocy IFACC
  5. Szkolenie doskonalące w formie wyjazdu studyjnego
  6. Staże praktyczne nauczycieli

Przedsięwzięcie realizowane na rzecz: Inteligentnej Specjalizacji Warmii i Mazur – Ekonomia wody

Kryteria dostępu i kryteria punktowe zawiera Regulamin rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się do pobrania poniżej.

 

 nu_media_logo Biuro Projektu: Nu Media Elżbieta Jażdżewska

NIP: 7392291259, REGON 280103651

ul. Kościuszki 12/2, 10-502  Olsztyn

tel. 606 770 030

e-mail: biuro@projekt-numediapoland.pl

 herb_pow_mrag
Nu Media Elżbieta Jażdżewska Partner Wiodący Powiat Mrągowski Partner Projektu

 

Załączniki do pobrania:

TOT-FormularzRekrutacyjny

TOT-RegulaminRekrutacji

TOT-Plakat