Logistyka NASZA pasja….

INNOWACJA PROGRAMOWA „Od logistyka do spedytora”

W klasie IV i I półroczu klasy V uczniowie będą realizować zajęcia w ramach innowacji programowej „Od logistyka do spedytora”. Celem zajęć jest wyposażenie ucznia w umiejętności zawodowe teoretyczne i praktyczne z zakresu branży spedycyjnej.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie (elementy):

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Wprowadzimy Cię w tajniki branży TSL (TRANSPORT=>SPEDYCJA=>LOGISTYKA)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  1. W zakresie kwalifikacji

SPL.01. Obsługa magazynów:

a) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

b) monitorowania poziomu i stanu zapasów,

c) obsługiwania programów magazynowych,

d) prowadzenia dokumentacji magazynowej,

e) monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

  •  W zakresie kwalifikacji

SPL.04. Organizacja transportu:

a) planowania procesów transportowych,

b) organizowania procesów transportowych,

c) dokumentowania procesów transportowych.

  • W zakresie kwalifikacji (elementy)

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów:

  1. planować realizację procesów transportowych,
  2. przygotowywać ładunki do transportu,
  3. przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji procesów transportowych,
  4. prowadzić dokumentację spedycyjno –transportową,
  5. nadzorować realizację procesów transportowych,
  6. prowadzić korespondencję i negocjacje,
  7. kalkulować ceny usług spedycyjno- transportowe.

Poznasz logistykę w praktyce

W procesie kształcenia duże znaczenie ma umiejętność wykorzystania wiadomości w zastosowaniach praktycznych, jak również zastosowanie technologii informacyjnej ułatwiającej zrozumienie realizowanych zagadnień.  W związku z realizacją kształcenia praktycznego często wychodzimy na zajęcia do firm, które stosują nowoczesne rozwiązania logistyczne w bieżącej realizacji procesu produkcyjnego.

Nauczysz się języka angielskiego branżowego

Język specjalistyczny (branżowy) to szczególna postać języka ogólnonarodowego, przystosowana do możliwie precyzyjnego opisu określonej gałęzi wiedzy lub techniki. Jest on być istotnym elementem kształcenia zawodowego, ponieważ wymaga tego mobilność pracowników w krajach Unii Europejskiej oraz obecność obcojęzycznych firm na rynku polskim i konieczność komunikowania się w języku angielskim  w sytuacjach zawodowych.

Przedmiotem rozszerzonym w trakcie realizacji programu dla zawodu technik logistyk jest język angielski.

Podejmiesz wyzwania olimpijskie

Od 2008 bierzemy udział w zmaganiach olimpijskich:

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Możemy się pochwalić 6 finalistami tychże olimpiad.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE: TECHNIK LOGISTYK
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

PRAKTYKA ZAWODOWA 2 X 140 GODZIN (III i IV klasa)