Wybierz naukę w Zespole Szkół nr 2

Okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w firmach prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach budżetowych i finansowych.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik ekonomista powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się pracą biurową,
 • są komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty,
 • wykazują się aktywnością,
 • posiadają umiejętności organizatorskie.

Czego uczy się technik ekonomista?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • zakładania biznesu, prowadzenia uproszczonej księgowości i prowadzenia spraw kadrowych,
 • rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS,
 • sporządzania dokumentów księgowych i płacowych,
 • obsługi programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • etyki biznesu,
 • języka obcego zawodowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik ekonomista?

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
  Zdawanie egzaminu z kwalifikacji EKA.07 nie jest obowiązkowe