22 kwietnia 2016r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyły się eliminacje okręgowe XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do tego etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 197 uczniów z 44 szkół z województw: warmińsko-mazurskiego, części podlaskiego, mazowieckiego i pomorskiego.
W Olsztynie młodzież rywalizowała w 8 blokach tematycznych: architektura krajobrazu, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, technologia żywności, gastronomia,  i weterynaria.

Pierwsza część eliminacji polegała na rozwiązaniu przez uczestników testu składającego się z 60 pytań, druga zaś dotyczyła sprawdzianu umiejętności praktycznych.

Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów:

w bloku: Gastronomia – Klaudia Deptuła z klasy 3c

oraz

w bloku: Technologia żywności – Agnieszka Sobolewska z klasy 2c i Mateusz Galbarczyk z klasy 2c

Wszyscy nasi reprezentanci spisali się bardzo dobrze. Zajęli premiowane miejsca i otrzymali nagrody rzeczowe.

Klaudia DeptułaMateusz Galbarczyk znaleźli się w czołówce nagrodzonych uczestników w swoich blokach tematycznych i będą reprezentować szkołę na eliminacjach centralnych w czerwcu.

Uczniowie Ci odnieśli duży sukces, tym bardziej, że jest to dopiero  drugi z kolei udział naszej szkoły w tej olimpiadzie. Cieszy fakt, że są w naszej szkole uczniowie, którzy mają pozytywną motywację, chcą rozwijać swoje zainteresowania  i chętnie podejmują wyzwania. Oczywiście mają z tego też wymierne korzyści, a mianowicie takie, że uczestnicy etapu centralnego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz przyjmowani są na wiele kierunków studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Tegoroczne eliminacje centralne XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbędą się w Trzciance w  okręgu poznańskim. Najlepsi uczestnicy eliminacji okręgowych będą walczyć o zwycięstwo w dniach 3 i 4 czerwca. Wśród nich będą również Klaudia Deptuła i Mateusz Galbarczyk.

 Powodzenia!

Joanna Mazurowska