Tradycyjnie, już po raz 21.uczniowie ZS nr2 wzięli udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Eliminacje odbyły się 13 stycznia 2017r w Zespole Szkół nr 2 im.Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie. Szkołę i powiat mrągowski reprezentowały uczennice klasy 4c: Klaudia Deptuła i Wiktoria Dudziec, które dzień wcześniej zdawały egzamin zawodowy z kwalifikacji T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Nauczyciele i uczniowie ZS nr2 związani są z tą Olimpiadą od jej powołania. Jedenaście razy uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami eliminacji centralnych, w tym czterokrotnie do tego etapu dostawało się po dwoje naszych uczniów, zdobywając tytuły laureatów bądź finalistów OWoŻiŻ, oraz indeksy na wyższe uczelnie.

Co roku w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności  na terenie całej Polski  bierze udział ok.7tys.uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z czego do etapu okręgowego kwalifikuje się od 650 do 750, a z tej liczby od 40 do 65 (zależy od roku) najlepszych uczestników z całej Polski dostaje się do etapu centralnego.

W roku bieżącym w  etapie okręgowym w Szczytnie startowali uczniowie z liceów ogólnokształcących i techników z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i z kilku szkół województwa  mazowieckiego. Eliminacje Okręgowe przeprowadziła Komisja Okręgowa w składzie: dr inż. Małgorzata Anna Słowińska – Przewodniczący Komisji Okręgowej, mgr inż. Agnieszka Kardaś – z-ca przewodniczącego Komisji (przedstawiciel Kuratorium Oświaty)  i mgr inż. Aldona Kleszczewska – Sekretarz Komisji Okręgowej.

Twórcą i głównym pomysłodawcą Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest prof. dr hab. Jan Gawęcki. W tym roku młodzież we wszystkich okręgach w Polsce miała możliwość i przyjemność  poznać profesora po przez przekaz internetowy oraz wysłuchać jego wykładu pt.„Słów kilka o genezie wskazówek żywieniowych” .

Równocześnie w 11 okręgach w Polsce o godz.11.00 uczestnicy OWoŻiŻ przystąpili do pisania testu, na który złożyło się 40 pytań jednokrotnego wyboru, 20 pytań prawda-fałsz i 20 pytań polegających na przyporządkowaniu. Wśród tych pytań 30% dotyczyło  tematyki wiodącej. Test był trudny i wymagał rozległej wiedzy z zakresu nauki o żywieniu człowieka, biologiczno – chemicznych aspektów  żywienia, technologii żywności oraz gastronomii.

Każda edycja olimpiady oprócz podstawowych zagadnień z zakresu nauki o żywieniu i żywności  ma inny temat wiodący. W latach poprzednich były to: „Bezpieczeństwo żywności i żywienia”, „Żywność tradycyjna i kuchnie narodowe”, „Żywienie u progu i schyłku życia”, „Węglowodany”, „Tłuszcze”, „Witaminy”, „Składniki mineralne”, „Ryby i drób w żywieniu”, „ Żywność prozdrowotna”  i wiele innych.

Tematyka wiodąca w roku bieżącym dotyczy przetwórstwa zbóż oraz roli produktów zbożowych w żywieniu ludzi zdrowych i chorych.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności  sprzyja podniesieniu poziomu wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, upowszechnianiu  wzorców racjonalnego żywienia i promocji  zdrowia oraz rozwija  zainteresowania młodzieży problemami żywienia.

W naszym okręgu w tej edycji  najlepszymi okazali się uczniowie liceów ogólnokształcących. Pierwsze miejsce zajęło II LO  w Zespole Szkół nr2 w Elblągu, a drugie III LO w Białymstoku.

Pani Przewodnicząca Komisji Okręgowej podkreśliła jednak, że wszyscy uczestnicy Olimpiady są zwycięzcami, ponieważ przygotowując się do eliminacji pozyskali ogromny zasób informacji dotyczący żywności i prawidłowego żywienia. W dobie, kiedy mamy pełną świadomość tego, że żywienie jest istotnym determinantem naszego zdrowia taka wiedza ma ogromne znaczenie.

Udział młodzieży w tej Olimpiadzie wpływa również  na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Klaudię Deptułę i Wiktorię Dudziec z ZS nr2 do OWoŻiŻ przygotowała pani Joanna Mazurowska.

Uczennicom gratulujemy ogromnej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.